Hoofdmenu openen

De Rijksplanologische Dienst (RPD) was een Nederlandse overheidsdienst die adviseerde over ruimtelijke ordening. De dienst bestond tussen 1966 en 2001.

De RPD werd opgericht in 1966 als opvolger van de Rijksdienst voor het Nationale Plan.

De RPD adviseerde de minister die belast was met ruimtelijke ordening en verrichtte daartoe ook onderzoek. Daarnaast zag de dienst toe op de uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De taken van de RPD zijn in 2001 verdeeld over het Directoraat-Generaal Ruimte van het Ministerie van VROM en het Ruimtelijk Planbureau dat later opging in het Planbureau voor de Leefomgeving.