Hoofdmenu openen

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

belgische onderneming

Het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of RIZIV (Frans: Institut national d'assurance maladie-invalidité of INAMI) werd opgericht in 1963. Het is een openbare instelling voor sociale zekerheid. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten:

 • de Dienst Geneeskundige Verzorging
 • de Dienst Uitkeringen,
 • de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle
 • de Dienst Administratieve Controle

Binnen het RIZIV maken de verschillende partners, de werknemers, werkgevers, verzekeringsinstellingen en zorgverstrekkers (onder andere artsen, kinesisten, apothekers, farmaceutische industrie) afspraken over onder meer:

 • erkenningsvoorwaarden
 • nomenclatuur
 • werkingsmodaliteiten
 • kosten- en terugbetalingstarieven

RIZIV-nummerBewerken

Het RIZIV deelt identificatienummers uit aan Belgische zorgverleners. Deze als RIZIV-nummer bekendstaande identificatie wordt zowel bij de uitwisseling van administratieve gegevens als voor de uitwisseling van medische gegevens gebruikt. Het equivalent in Nederland is het Unieke Zorgverlener Identificatienummer.

Opbouw van het nummer: beroepsnummer-volgnummer-controlenummer-kwalificatienummer. Een voorbeeld is 1-12345-12-123.

Beroepsnummer:

 • 1: arts
 • 2: ziekenhuisapotheker
 • 3: tandarts
 • 4: vroedvrouw of verpleegkundige
 • 5: kinesitherapeut/logopedist
 • 6: apotheker
 • 7: ziekenhuis
 • 8: klinisch laboratorium

LocatieBewerken

Het instituut verhuist in 2020 naar het Galileigebouw samen met twee andere overheidsinstanties.[1][2]

Externe linkBewerken