Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

Nederlandse overheidsdienst

De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) is een Nederlandse voormalige overheidsdienst die viel onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en in de jaren tachtig was opgericht. De RVV was een samenvoeging van de gemeentelijke vleeskeuringsdiensten en uitvoeringstaken van de veterinaire dienst van het ministerie LNV.

Vanaf 10 juli 2002 was de RVV, net als de Keuringsdienst van Waren (KvW), een werkmaatschappij binnen de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Op 1 januari 2006 gingen de KvW en RVV volledig op in de VWA als één agentschap.

De RVV controleerde of er binnen Nederland bij de productie en afzet van dieren en dierlijke producten voldaan werd aan de wettelijke eisen voor volksgezondheid, diergezondheid en het welzijn van dieren. Ook was de RVV betrokken bij de bestrijding van dierziekten.

Fusieoverzicht bewerken

Keuringsdienst van Waren (1893)
 
Inspectie Levensmiddelen
Inspectie Drankwet
Gemeentelijke vleeskeuringsdiensten
 
Centrale Crisis Controle Dienst (1934)
 
Plantenziektenkundige Dienst (1899)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectie Gezondheidsbescherming/Keuringsdienst van Waren (1990)
 
 
 
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (1980)
 
Algemene Inspectiedienst (1954)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectie Waren en Veterinaire Zaken (1998)
Keuringsdienst van Waren
Veterinair Toezicht RVV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedsel- en Warenautoriteit (2002)
Keuringsdienst van Waren (2002–2006)
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (2002–2006)
Algemene Inspectiedienst (2010–2011)
Plantenziektenkundige Dienst (2010–2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (2012)
 

Externe link bewerken