Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Nederlandse organisatie

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (afgekort: RvIG) is in Nederland de uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden en daarmee de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens.

Stelselplaat BRP
Stelselplaat BV BSN

RvIG is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tot de naamswijziging per 1 maart 2015 stond het organisatieonderdeel bekend als het Agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten), wat leidde tot veel spraakverwarring met de op 6 januari 2014 in werking getreden Wet Basisregistratie Personen (BRP).

RvIG is verantwoordelijk voor de volgende stelsels:

Verder beheert RvIG drie registers voor reisdocumenten:

  • het Register paspoortsignaleringen
  • het Basisregister reisdocumenten
  • het Verificatieregister reisdocumenten

Ook is het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten, ten behoeve van slachtoffers van identiteitsfraude, bij het RvIG ondergebracht.

De RvIG verkent met partners self-sovereign identity (SSI) mogelijkheden.[1]

Externe linkBewerken