Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing

De Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing (1879-1937) werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1879 naar een advies van de toenmalige Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De taak van deze commissie was het uitvoeren, wetenschappelijk begeleiden en coördineren van de nauwkeurigheidswaterpassing en de driehoeksmeting van Nederland.

In 1937 werd de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing een adviescommissie van het Ministerie van OCW onder de naam "Rijkscommissie voor Geodesie" (RCG). In 1990 werd de structuur van commissies en adviesraden van OCW gereorganiseerd. De RCG is toen als Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) ondergebracht bij de KNAW. Per 2014 is de NCG bij een reorganisatie van de KNAW opgehouden te bestaan. Haar activiteiten zijn toen overgenomen door de stichting "Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica" (het NCG).

PersonenBewerken

De Nederlandse geofysicus en geodeet Felix Vening Meinesz kwam in 1910 in dienst bij de Rijkscommissie. Prof. Vening Meinesz was van 1927 tot 1966 lid van de toenmalige vaste Commissie voor Graadmeting en Waterpassing en haar opvolger de Rijkscommissie voor Geodesie. Van 1937 tot 1947 was hij tevens voorzitter van de Commissie.

DraagpenningenBewerken

In 1926 en 1935 werden door de Rijkscommissie herinneringsmedailles uitgereikt ter ere van twee onderzoeksreizen onder leiding van Meinesz, de Draagpenningen van de Rijkscommissie voor Graadmeting.

Externe linksBewerken