Hoofdmenu openen

Richard Baxter (theoloog)

theoloog uit Engeland (1615-1691)

Richard Baxter (12 november 1615 - 8 december 1691) was een Engelse puriteinse kerkleider, dichter, hymnoloog, theoloog en polemist.

Hij werd in 1638 gewijd tot diaken en 1641 werd hij verbonden aan de gemeente te Kidderminster. Van 1642 tot 1645 was hij geestelijk verzorger in het leger. Met deze laatste functie moest hij in 1647 stoppen in verband met een ziekte. In 1662 werd hij samen met een groot aantal puriteinse predikanten afgezet. Ruim 21 maanden zat hij gevangen, maar dat was een vruchtbare tijd voor zijn theologische werk. Hij was een van de meest invloedrijke leiders van de non-conformisten. Zijn opvattingen over rechtvaardiging en heiligmaking zijn enigszins controversieel in de calvinistische traditie, omdat men hem verdacht van arminianisme. In 1656 verschijnt er een boek van hem met de titel The Reformed Pastor. Hierin gaat het niet om de "De gereformeerde pastor". Het boek is namelijk vooral een pleidooi voor de geestelijke vernieuwing van het pastoraat. Het uitgangspunt vond hij in Handelingen 20 vers 28.[1] James Packer noemt Baxter een pseudo-anglicaan omdat hij met tegenzin non-conformist was.[2]

Bibliografie (selectie)Bewerken

  • The Reformed Pastor (1656)
  • Saints Everlasting Rest
  • Life of Faith
  • A Christian Directory
  • Dying Thoughts
  • A Call to the Unconverted to Turn and Live
  • The Saints' Everlasting Rest
  • Walking With God
  • The Godly Home