Resultaten van de talentelling per gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor het hoofdartikel bij deze gegevens zie talentelling

De talentelling was een onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling die in België werd gehouden vanaf 1846. Bedoeling van de telling was in het meertalige België na te gaan waar en door hoevelen welke taal en/of talen gesproken en/of gekend werden.

De resultaten van de talentelling en dan vooral deze van Brussel en de taalgrensgemeenten hebben in België een grote rol gespeeld in de afwikkeling van de communautaire conflicten tussen Nederlands- en Franstaligen. Deze cijfers geven bovendien op objectieve en meetbare wijze aan dat Brussel (19 gemeenten die nu deel uitmaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) in een tijdspanne van nog geen honderd jaar van overwegend Nederlandstalig, overwegend Franstalig is geworden (zie Verfransing van Brussel, Nederlands in België#Nederlands in Brussel).

Opmerkingen bij de cijfersBewerken

Kinderen tot de leeftijd van twee jaar werden voor de tellingen van 1846 tot en met 1890 opgeteld bij de taal die gesproken werd in het gezin, vanaf de telling van 1900 werden ze opgenomen in de rubriek "geen". Bij de telling van 1846 werd gevraagd naar de taal die men sprak, waarbij op het modelformulier vier talen gespecifieerd werden, namelijk: "Hollands/Vlaams", "Frans/Waals", "Duits", "Engels". Er was ook een rubriek "Andere Taal" voorzien, zonder verdere verduidelijking. (Het modelformulier was overigens in het Frans opgesteld).

Vanaf de telling van 1866 vroeg men naar de talen die men kende, waarbij men zich beperkte tot Nederlands, Frans en Duits. Naar kennis van het Engels werd niet langer gepeild. Er was wel een rubriek "geen". Vanaf de telling van 1910 werd behalve naar de kennis ook gevraagd welke taal door de ondervraagde uitsluitend of meestal gesproken werd, zonder te specifiëren in welke context (huiskring, beroep, openbaar leven).

Bij de berekening van de aandeel % is de groep "geen" buiten beschouwing gelaten. Voor de resultaten van 1846 zijn de resultaten voor "Engels" en "Andere Taal" niet opgenomen, wegens te onbeduidend.

ResultatenBewerken

Hieronder staan in tabelvorm de resultaten van de telling per gemeente voor de tellingen van 1846 tot 1947. De bron van alle resultaten is het Belgisch Staatsblad.

AnderlechtBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 5.365 474 10 91,7% 8,1% 0,2%
1866 8.278 1.976 1.134 16 56 13 22 84 72,0% 17,2% 9,9% 0,1% 0,5% 0,1% 0,2%
1880 13.583 4.254 3.030 100 177 53 59 26 63,9% 20,0% 14,3% 0,5% 0,8% 0,2% 0,3%
1890 14.974 12.473 3.792 172 120 94 631 55 46,4% 38,7% 11,8% 0,5% 0,4% 0,3% 2,0%
1900 17.834 18.269 11.895 381 257 124 943 3.226 35,9% 36,8% 23,9% 0,8% 0,5% 0,2% 1,9%
1910 24.320 23.486 11.211 540 356 193 1.131 2.900 39,7% 38,4% 18,3% 0,9% 0,6% 0,3% 1,8%
1920 20.207 33.953 10.432 171 196 26 529 1.524 30,8% 51,8% 15,9% 0,3% 0,3% 0,0% 0,8%
1930 20.998 38.796 15.381 703 463 141 941 2.623 27,1% 50,1% 19,9% 0,9% 0,6% 0,2% 1,2%
1947 14.415 46.531 18.689 627 152 221 3.453 2.324 17,1% 55,3% 22,2% 0,7% 0,2% 0,3% 4,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 38.642 21.550 1.045 63,1% 35,2% 1,7%
1920 41.432 23.782 300 63,2% 36,3% 0,5%
1930 43.986 31.678 862 57,5% 41,4% 1,1%
1947 33.929 46.605 254 42,0% 57,7% 0,3%

Brussel (stad)Bewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 74.680 47.534 966 60,6% 38,6% 0,8%
1866 61.787 60.596 31.693 987 952 240 1.085 471 39,3% 38,5% 20,1% 0,6% 0,6% 0,2% 0,7%
1880 59.212 48.752 40.741 1.930 1.700 190 1.815 1.595 38,4% 31,6% 26,4% 1,3% 1,1% 0,1% 1,2%
1890 40.502 90.420 35.505 3.010 910 292 5.226 273 23,0% 51,4% 20,2% 1,7% 0,5% 0,2% 3,0%
1900 36.309 87.897 42.371 3.738 1.137 227 4.961 7.096 20,6% 49,8% 24,0% 2,1% 0,6% 0,1% 2,8%
1910 29.081 85.414 47.385 4.285 1.247 230 4.537 4.899 16,9% 49,6% 27,5% 2,5% 0,7% 0,1% 2,6%
1920 12.744 83.267 50.790 915 43 32 2.552 4.458 8,5% 55,4% 33,8% 0,6% 0,0% 0,0% 1,7%
1930 25.858 95.991 67.408 2.052 517 210 3.303 5.094 13,2% 49,1% 34,5% 1,1% 0,3% 0,1% 1,7%
1947 17.788 83.260 65.219 3.289 358 445 9.790 4.689 9,9% 46,2% 36,2% 1,8% 0,2% 0,2% 5,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 79.228 89.517 3.434 46,0% 52,0% 2,0%
1920 49.135 101.096 110 32,7% 67,2% 0,1%
1930 69.524 124.769 1.036 35,6% 63,9% 0,5%
1947 44.928 132.986 659 25,2% 74,5% 0,4%

ElseneBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 7.493 6.407 70 53,6% 45,9% 0,5%
1866 6.349 5.755 10.183 281 182 13 106 336 27,6% 25,2% 44,5% 1,2% 0,8% 0,1% 0,5%
1880 7.581 7.764 17.481 594 370 30 339 411 22,2% 22,7% 51,2% 1,7% 1,1% 0,1% 1,0%
1890 4.645 15.232 22.181 932 151 88 1.099 169 10,5% 34,4% 50,0% 2,1% 0,3% 0,2% 2,5%
1900 3.925 20.977 27.833 1.331 244 100 1.597 2.586 7,0% 37,5% 49,7% 2,4% 0,4% 0,2% 2,9%
1910 6.733 19.799 39.473 2.079 480 76 1.807 2.544 9,6% 28,1% 56,0% 3,0% 0,7% 0,1% 2,6%
1920 3.504 26.005 47.373 832 26 7 1.289 2.209 4,4% 32,9% 59,9% 1,1% 0,0% 0,0% 1,6%
1930 3.505 22.280 52.926 1.736 128 8 1.355 1.974 4,3% 27,2% 64,6% 2,1% 0,2% 0,0% 1,7%
1947 2.529 25.863 52.528 2.624 220 99 4.519 2.329 2,9% 29,3% 59,4% 3,0% 0,2% 0,1% 5,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 14.760 54.147 1.540 21,0% 76,9% 2,2%
1920 10.200 68.750 86 12,9% 87,0% 0,1%
1930 9.255 72.319 364 11,3% 88,3% 0,4%
1947 8.648 79.256 394 9,8% 89,8% 0,4%

EtterbeekBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.965 91 5 96,9% 3,0% 0,2%
1866 3.528 513 515 17 25 3 3 7 76,6% 11,1% 11,2% 0,4% 0,5% 0,1% 0,1%
1880 4.679 3.382 2.649 117 53 8 109 8 42,5% 30,8% 24,1% 1,1% 0,5% 0,1% 1,0%
1890 4.856 7.727 4.606 170 33 23 313 7 27,4% 43,6% 26,0% 1,0% 0,2% 0,1% 1,8%
1900 4.917 8.845 5.459 204 41 11 377 964 24,8% 44,6% 27,5% 1,0% 0,2% 0,1% 1,9%
1910 6.596 13.166 11.107 405 45 38 629 1.241 20,6% 41,2% 34,7% 1,3% 0,1% 0,1% 2,0%
1920 4.566 16.515 16.732 135 12 2 501 1.350 11,9% 42,9% 43,5% 0,4% 0,0% 0,0% 1,3%
1930 3.615 16.740 22.660 484 47 20 624 1.138 8,2% 37,9% 51,3% 1,1% 0,1% 0,0% 1,4%
1947 2.261 19.307 23.677 879 29 55 2.480 1.352 4,6% 39,7% 48,6% 1,8% 0,1% 0,1% 5,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 13.766 18.047 163 43,1% 56,4% 0,5%
1920 11.689 26.749 25 30,4% 69,5% 0,1%
1930 10.263 33.702 123 23,3% 76,4% 0,3%
1947 7.081 39.239 73 15,3% 84,6% 0,2%

EvereBewerken

De gemeente Evere werd pas in 1954 op basis van de resultaten van de laatste talentelling van 1947 toegevoegd aan het tweetalige gebied van wat nu het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.370 1 0 99,9% 0,1% 0,0%
1866 1.386 140 7 1 0 1 2 0 90,2% 9,1% 0,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
1880 1.678 372 32 0 2 0 1 0 80,5% 17,8% 1,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1890 2.202 496 69 2 8 0 6 3 79,1% 17,8% 2,5% 0,1% 0,3% 0,0% 0,2%
1900 2.628 733 220 11 0 0 19 261 72,8% 20,3% 6,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5%
1910 3.560 1.653 452 10 18 12 46 280 61,9% 28,7% 7,9% 0,2% 0,3% 0,2% 0,8%
1920 3.623 2.542 693 8 0 1 49 276 52,4% 36,8% 10,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7%
1930 3.751 4.328 1.450 28 7 9 92 351 38,8% 44,8% 15,0% 0,3% 0,1% 0,1% 1,0%
1947 3.327 7.653 3.100 88 7 21 621 460 22,5% 51,7% 20,9% 0,6% 0,0% 0,1% 4,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 4.855 864 32 84,4% 15,0% 0,6%
1920 5.575 1.340 1 80,6% 19,4% 0,0%
1930 6.701 2.941 21 69,3% 30,4% 0,2%
1947 7.370 7.406 22 49,8% 50,0% 0,1%

GanshorenBewerken

De gemeente Ganshoren werd pas in 1954 op basis van de resultaten van de laatste talentelling van 1947 toegevoegd aan het tweetalige gebied van wat nu het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.015 0 0 100,0%
1866 1.070 46 3 0 0 0 0 0 95,6% 4,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.338 101 25 1 0 0 0 0 91,3% 6,9% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.949 98 40 4 0 0 7 0 92,9% 4,7% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3%
1900 2.371 221 90 2 4 0 9 175 87,9% 8,2% 3,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3%
1910 2.895 639 414 29 2 6 39 167 71,9% 15,9% 10,3% 0,7% 0,0% 0,1% 1,0%
1920 2.254 1.252 706 1 0 0 26 212 53,2% 29,5% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
1930 2.600 1.659 1.051 19 2 1 44 151 48,4% 30,9% 19,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8%
1947 1.824 4.165 2.304 75 16 11 460 237 20,6% 47,0% 26,0% 0,8% 0,2% 0,1% 5,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.271 734 19 81,3% 18,2% 0,5%
1920 3.102 1.137 0 73,2% 26,8% 0,0%
1930 3.481 1.890 4 64,8% 35,2% 0,1%
1947 3.874 4.947 20 43,8% 56,0% 0,2%

HarenBewerken

De gemeente Haren werd na 1920 deel van de stad Brussel, aparte cijfers voor de tellingen van 1930 en 1947 zijn derhalve niet beschikbaar.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 770 4 0 99,5% 0,5%
1866 726 26 6 0 0 0 0 44 95,8% 3,4% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.002 37 0 0 0 0 0 0 96,4% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.273 131 32 0 2 1 6 0 88,1% 9,1% 2,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4%
1900 1.485 235 35 0 0 1 14 130 83,9% 13,3% 2,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8%
1910 2.396 333 64 4 4 1 15 183 85,1% 11,8% 2,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,5%
1920 2.615 438 140 1 0 0 2 151 81,8% 13,7% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930
1947

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.678 133 6 95,1% 4,7% 0,2%
1920 2.985 211 0 93,4% 6,6% 0,0%
1930
1947

JetteBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.729 252 0 87,3% 12,7%
1866 1.839 286 132 1 0 1 2 0 81,3% 12,6% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 3.652 379 316 8 24 2 14 7 83,1% 8,6% 7,2% 0,2% 0,5% 0,0% 0,3%
1890 4.273 1.673 504 49 6 8 122 0 64,4% 25,2% 7,6% 0,7% 0,1% 0,1% 0,8%
1900 4.969 3.403 882 67 24 10 166 532 52,2% 35,7% 9,3% 0,7% 0,3% 0,1% 1,7%
1910 7.775 4.191 1.811 110 42 39 227 587 54,8% 29,5% 12,8% 0,8% 0,3% 0,3% 1,6%
1920 7.018 5.907 2.118 34 6 1 153 872 46,1% 38,8% 13,9% 0,2% 0,0% 0,0% 1,0%
1930 6.180 10.519 4.381 102 5 15 350 674 28,7% 48,8% 20,3% 0,5% 0,0% 0,1% 1,6%
1947 4.579 15.348 6.966 238 11 38 1.564 740 15,9% 53,4% 24,2% 0,8% 0,0% 0,1% 5,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 10.861 3.205 129 76,5% 22,6% 0,9%
1920 10.859 4.361 20 71,3% 28,6% 0,1%
1930 12.362 9.164 17 57,4% 42,5% 0,1%
1947 11.773 16.669 45 41,3% 58,5% 0,2%

KoekelbergBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.143 33 12 97,9% 1,5% 0,5%
1866 2.978 493 58 8 2 0 15 0 83,5% 13,9% 1,6% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4%
1880 3.445 980 47 17 8 8 21 0 76,1% 21,7% 1,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,5%
1890 4.666 1.184 307 17 24 8 66 0 74,4% 18,9% 4,9% 0,3% 0,4% 0,1% 1,1%
1900 4.942 3.775 1.058 47 16 60 182 570 49,0% 37,5% 10,5% 0,5% 0,2% 0,6% 1,8%
1910 5.702 4.378 1.770 63 22 34 224 557 46,8% 35,9% 14,5% 0,5% 0,2% 0,3% 1,8%
1920 4.479 5.504 1.948 29 2 3 108 429 37,1% 45,6% 16,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,9%
1930 3.240 7.290 2.679 78 8 7 226 378 24,0% 53,9% 19,8% 0,6% 0,1% 0,1% 1,7%
1947 2.097 8.351 3.227 148 18 39 854 369 14,2% 56,7% 21,9% 1,0% 0,1% 0,3% 5,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 8.389 3.723 81 68,8% 30,5% 0,7%
1920 7.620 4.445 8 63,1% 36,8% 0,1%
1930 7.779 5.671 29 57,7% 42,1% 0,2%
1947 5.866 8.779 41 39,9% 59,8% 0,3%

LakenBewerken

De gemeente Laken werd na 1920 deel van de stad Brussel, aparte cijfers voor de tellingen van 1930 en 1947 zijn derhalve niet beschikbaar.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3.131 853 18 78,2% 21,3% 0,4%
1866 5.460 2.813 862 34 7 59 62 10 58,7% 30,3% 9,3% 0,4% 0,1% 0,6% 0,7%
1880 9.129 5.142 1.970 86 113 27 120 90 55,0% 31,0% 11,9% 0,5% 0,7% 0,2% 0,7%
1890 9.572 12.444 2.643 84 57 50 437 2 37,9% 49,2% 10,5% 0,3% 0,2% 0,2% 1,7%
1900 11.658 13.195 3.228 129 57 102 449 1.620 40,5% 45,8% 11,2% 0,4% 0,2% 0,4% 1,6%
1910 12.720 15.230 4.720 210 101 68 553 1.422 37,9% 45,3% 14,0% 0,6% 0,3% 0,2% 1,6%
1920 8.295 23.345 7.008 90 4 10 496 1.433 21,1% 59,5% 17,9% 0,2% 0,0% 0,0% 1,3%
1930
1947

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 22.726 10.595 281 67,6% 31,5% 0,8%
1920 21.427 17.807 14 54,6% 45,4% 0,0%
1930
1947

Neder-Over-HeembeekBewerken

De gemeente Neder-over-Heembeek werd na 1920 deel van de stad Brussel, aparte cijfers voor de tellingen van 1930 en 1947 zijn derhalve niet beschikbaar.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.006 10 0 99,0% 1,0% 0,0%
1866 1.236 14 33 2 3 0 3 1 95,7% 1,1% 2,6% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2%
1880 1.617 88 5 1 1 0 3 0 94,3% 5,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2%
1890 1.905 301 6 1 0 0 11 0 85,7% 13,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
1900 2.119 273 11 0 0 1 2 193 88,1% 11,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 3.000 527 75 8 0 8 9 240 82,7% 14,5% 2,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2%
1920 2.754 1.224 84 1 0 1 13 152 67,5% 30,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1930
1947

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.471 138 18 95,7% 3,8% 0,5%
1920 3.868 209 0 94,9% 5,1% 0,0%
1930
1947

OudergemBewerken

De gemeente Oudergem werd pas opgericht na 1846, voordien maakte zij deel uit van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, derhalve zijn er geen cijfers beschikbaar voor de telling van 1846.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866 1.402 146 49 0 5 0 0 0 87,5% 9,1% 3,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%
1880 1.871 341 68 5 0 2 3 0 81,7% 14,9% 3,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1%
1890 2.284 752 175 9 15 4 37 1 69,7% 23,0% 5,3% 0,3% 0,5% 0,1% 1,1%
1900 2.929 1.024 397 14 9 4 47 261 66,2% 23,1% 9,0% 0,3% 0,2% 0,1% 1,1%
1910 3.757 2.157 1.121 46 8 5 55 371 52,6% 30,2% 15,7% 0,6% 0,1% 0,1% 0,8%
1920 1.830 5.093 1.690 13 6 1 70 405 21,0% 58,5% 19,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,8%
1930 2.539 6.182 4.558 76 12 15 171 537 18,7% 45,6% 33,6% 0,6% 0,1% 0,1% 1,3%
1947 1.683 8.559 6.821 190 5 24 782 576 9,3% 47,4% 37,8% 1,1% 0,0% 0,1% 4,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 5.390 1.710 49 75,4% 23,9% 0,7%
1920 5.467 3.230 6 62,8% 37,1% 0,1%
1930 5.882 7.627 34 43,4% 56,3% 0,3%
1947 4.870 12.591 22 27,9% 72,0% 0,1%

SchaarbeekBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 4.379 1.705 41 71,5% 27,8% 0,7%
1866 6.994 6.212 3.739 103 96 14 231 1.314 40,2% 35,7% 21,5% 0,6% 0,6% 0,1% 1,3%
1880 14.363 13.548 9.488 402 287 34 491 12 37,2% 35,1% 24,6% 1,0% 0,7% 0,1% 1,3%
1890 9.973 27.545 9.697 685 165 155 1.695 911 20,0% 55,2% 19,4% 1,4% 0,3% 0,3% 3,4%
1900 11.361 32.110 12.822 1.108 265 509 2.038 2.695 18,9% 53,3% 21,3% 1,8% 0,4% 0,8% 3,4%
1910 13.677 40.525 20.975 1.794 294 103 2.126 2.986 17,2% 51,0% 26,4% 2,3% 0,4% 0,1% 2,7%
1920 10.198 53.246 32.271 549 27 25 1.979 3.231 10,4% 54,2% 32,8% 0,6% 0,0% 0,0% 2,0%
1930 11.632 51.277 47.807 1.727 306 95 2.636 3.242 10,1% 44,4% 41,4% 1,5% 0,3% 0,1% 2,3%
1947 8.265 55.561 44.989 2.456 397 494 8.202 3.307 6,9% 46,2% 37,4% 2,0% 0,3% 0,4% 6,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 35.948 42.321 1.225 45,2% 53,2% 1,5%
1920 30.728 67.486 81 31,3% 68,7% 0,1%
1930 31.302 83.217 738 27,2% 72,2% 0,6%
1947 25.072 92.437 745 21,2% 78,2% 0,6%

Sint-Agatha-BerchemBewerken

De gemeente Sint-Agatha-Berchem werd pas in 1954 op basis van de resultaten van de laatste talentelling van 1947 toegevoegd aan het tweetalige gebied van wat nu het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 657 15 0 97,8% 2,2% 0,0%
1866 691 74 0 0 0 0 0 0 90,3% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 970 60 12 0 0 0 0 0 93,1% 5,8% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.031 203 28 0 0 0 2 2 81,6% 16,1% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 1.453 187 46 3 1 2 12 141 85,3% 11,0% 2,7% 0,2% 0,1% 0,1% 0,7%
1910 2.173 521 128 2 2 8 20 168 76,1% 18,3% 4,5% 0,1% 0,1% 0,3% 0,7%
1920 1.907 1.434 320 6 2 0 42 140 51,4% 38,6% 8,6% 0,2% 0,1% 0,0% 1,1%
1930 2.427 2.964 1.622 38 6 4 96 202 33,9% 41,4% 22,7% 0,5% 0,1% 0,1% 1,3%
1947 2.162 5.597 2.524 62 4 11 538 282 19,8% 51,4% 23,2% 0,6% 0,0% 0,1% 4,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.177 649 28 76,3% 22,7% 1,0%
1920 2.940 768 3 79,2% 20,7% 0,1%
1930 3.799 3.334 24 53,1% 46,6% 0,3%
1947 4.805 6.072 9 44,1% 55,8% 0,1%

Sint-GillisBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3.374 668 35 82,8% 16,4% 0,9%
1866 4.004 3.881 1.852 51 30 8 40 51 40,6% 39,3% 18,8% 0,5% 0,3% 0,1% 0,4%
1880 10.565 7.893 11.720 309 307 21 308 107 33,9% 25,4% 37,7% 1,0% 1,0% 0,1% 1,0%
1890 6.473 17.524 13.653 843 446 309 979 65 16,1% 43,6% 33,9% 2,1% 1,1% 0,8% 2,4%
1900 6.151 23.015 17.605 956 220 101 1.320 2.395 12,5% 46,6% 35,7% 1,9% 0,4% 0,2% 2,7%
1910 5.928 27.497 24.376 1.506 262 68 1.602 1.901 9,7% 44,9% 39,8% 2,5% 0,4% 0,1% 2,6%
1920 5.341 26.509 29.452 319 32 17 1.488 1.656 8,5% 42,0% 46,6% 0,5% 0,1% 0,0% 2,4%
1930 3.622 24.265 31.984 1.052 353 51 948 1.841 5,8% 39,0% 51,4% 1,7% 0,6% 0,1% 1,5%
1947 2.070 23.439 29.711 1.345 189 150 2.905 1.587 3,5% 39,2% 49,7% 2,2% 0,3% 0,3% 4,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 16.101 44.298 840 26,3% 72,3% 1,4%
1920 11.064 52.023 71 17,5% 82,4% 0,1%
1930 11.548 50.095 598 18,6% 80,5% 1,0%
1947 6.894 50.290 315 12,0% 87,5% 0,5%

Sint-Jans-MolenbeekBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 10.121 1.856 67 84,0% 15,4% 0,6%
1866 14.907 6.339 2.715 78 154 32 79 23 61,3% 26,1% 11,2% 0,3% 0,6% 0,1% 0,3%
1880 25.256 8.151 4.629 224 520 63 182 193 64,7% 20,9% 11,9% 0,6% 1,3% 0,2% 0,5%
1890 23.760 18.682 5.021 176 193 102 724 65 48,8% 38,4% 10,3% 0,4% 0,4% 0,2% 1,5%
1900 23.028 24.358 6.526 292 196 103 896 3.046 41,6% 44,0% 11,8% 0,5% 0,4% 0,2% 1,6%
1910 24.910 31.331 11.663 486 182 93 1.282 2.836 35,6% 44,8% 16,7% 0,7% 0,3% 0,1% 1,8%
1920 19.046 37.031 11.024 45 16 32 461 3.570 28,2% 54,7% 16,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7%
1930 17.451 32.307 12.144 287 101 36 599 1.850 27,7% 51,3% 19,3% 0,5% 0,2% 0,1% 1,0%
1947 10.637 36.082 12.211 419 64 149 2.761 1.599 17,1% 57,9% 19,6% 0,7% 0,1% 0,2% 4,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 43.116 26.274 557 61,6% 37,6% 0,8%
1920 39.106 28.517 32 57,8% 42,2% 0,0%
1930 34.968 27.716 189 55,6% 44,1% 0,3%
1947 26.080 33.090 116 44,0% 55,8% 0,2%

Sint-Joost-ten-NodeBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 7.253 7.329 102 49,4% 49,9% 0,7%
1866 6.887 7.743 6.329 247 248 29 244 184 31,7% 35,6% 29,1% 1,1% 1,1% 0,1% 1,1%
1880 7.314 10.220 7.704 419 367 14 453 467 27,6% 38,6% 29,1% 1,6% 1,4% 0,1% 1,7%
1890 4.038 16.233 7.401 458 144 49 954 432 13,8% 55,4% 25,3% 1,6% 0,5% 0,2% 3,3%
1900 3.156 16.486 8.927 816 249 50 1.060 1.396 10,3% 53,6% 29,0% 2,7% 0,8% 0,2% 3,4%
1910 3.349 14.859 10.547 1.008 243 36 1.035 788 10,8% 47,8% 33,9% 3,2% 0,8% 0,1% 3,3%
1920 3.402 14.001 12.396 221 240 10 618 955 11,0% 45,3% 40,1% 0,7% 0,8% 0,0% 2,0%
1930 1.889 14.302 12.355 796 95 25 795 660 6,2% 47,3% 40,8% 2,6% 0,3% 0,1% 2,6%
1947 1.649 11.804 11.155 708 135 124 1.871 709 6,0% 43,0% 40,6% 2,6% 0,5% 0,5% 6,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 8.769 21.553 755 28,2% 69,4% 2,4%
1920 8.192 19.427 269 29,4% 69,7% 1,0%
1930 5.895 24.106 252 19,5% 79,7% 0,8%
1947 5.109 20.825 252 19,5% 79,5% 1,0%

Sint-Lambrechts-WoluweBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.176 5 1 99,5% 0,4% 0,1%
1866 1.253 53 11 1 6 0 0 1 94,6% 4,0% 0,8% 0,1% 0,5% 0,0% 0,0%
1880 1.401 137 12 1 0 1 0 0 90,3% 8,8% 0,8% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
1890 1.866 384 40 2 0 0 5 1 81,2% 16,7% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 2.477 607 186 2 1 3 18 174 75,2% 18,4% 5,6% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5%
1910 3.839 2.262 2.035 121 14 13 189 410 45,3% 26,7% 24,0% 1,4% 0,2% 0,2% 2,2%
1920 3.328 4.126 3.040 51 5 1 100 649 31,2% 38,7% 28,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,9%
1930 3.461 6.799 6.853 219 18 11 327 556 19,6% 38,4% 38,7% 1,2% 0,1% 0,1% 1,8%
1947 2.465 9.906 11.319 452 29 36 1.359 778 9,6% 38,7% 44,3% 1,8% 0,1% 0,1% 5,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 5.452 2.964 57 64,3% 35,0% 0,7%
1920 5.928 4.709 14 55,7% 44,2% 0,1%
1930 7.157 10.441 55 40,5% 59,1% 0,3%
1947 6.662 18.628 59 26,3% 73,5% 0,2%

Sint-Pieters-WoluweBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.302 15 1 98,8% 1,1% 0,1%
1866 1.309 8 18 0 0 0 0 0 98,1% 0,6% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.487 33 6 0 0 0 0 0 97,4% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.868 69 36 0 0 0 3 0 94,5% 3,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 2.111 230 134 2 0 3 7 199 84,9% 9,2% 5,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3%
1910 2.672 1.110 1.090 83 3 1 66 282 53,2% 22,1% 21,7% 1,7% 0,1% 0,0% 1,3%
1920 2.477 2.811 2.343 40 1 0 122 278 31,8% 36,1% 30,1% 0,5% 0,0% 0,0% 1,6%
1930 3.265 4.096 5.184 141 15 9 261 541 25,2% 31,6% 40,0% 1,1% 0,1% 0,1% 2,0%
1947 2.087 7.569 6.847 306 14 21 1.033 578 11,7% 42,3% 38,3% 1,7% 0,1% 0,1% 5,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.328 1.673 24 66,2% 33,3% 0,5%
1920 4.262 2.943 9 59,1% 40,8% 0,1%
1930 5.332 7.603 35 41,1% 58,6% 0,3%
1947 5.499 12.302 32 30,8% 69,0% 0,2%

UkkelBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 6.044 289 1 95,4% 4,6% 0,0%
1866 6.850 492 367 4 77 1 2 19 87,9% 6,3% 4,7% 0,1% 1,0% 0,0% 0,0%
1880 8.132 1.218 694 31 10 9 24 3 80,4% 12,0% 6,9% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2%
1890 7.504 4.838 921 16 18 19 81 6 56,0% 36,1% 6,9% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6%
1900 7.943 6.453 2.345 75 17 4 186 1.011 46,7% 37,9% 13,8% 0,4% 0,1% 0,0% 1,1%
1910 9.074 10.169 5.818 352 61 25 449 1.031 35,0% 39,2% 22,4% 1,4% 0,2% 0,1% 1,7%
1920 6.436 14.655 9.290 132 3 4 370 1.166 20,8% 47,4% 30,1% 0,4% 0,0% 0,0% 1,2%
1930 5.524 18.422 16.739 498 40 17 772 1.310 13,1% 43,8% 39,8% 1,2% 0,1% 0,0% 1,8%
1947 3.721 23.284 23.272 1.184 101 69 2.863 1.662 6,8% 42,7% 42,7% 2,2% 0,2% 0,1% 5,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 15.739 10.004 205 60,7% 38,6% 0,8%
1920 14.909 15.960 21 48,3% 51,7% 0,1%
1930 14.768 26.175 111 36,0% 63,8% 0,3%
1947 10.824 40.990 214 20,8% 78,8% 0,4%

VorstBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.220 97 5 92,3% 7,3% 0,4%
1866 1.782 260 129 3 3 3 4 0 81,6% 11,9% 5,9% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
1880 2.674 830 389 14 9 11 49 0 67,3% 20,9% 9,8% 0,4% 0,2% 0,3% 1,2%
1890 2.710 2.216 753 37 43 11 114 1 46,1% 37,7% 12,8% 0,6% 0,7% 0,2% 1,9%
1900 3.487 3.319 1.770 107 31 15 207 573 39,0% 37,1% 19,8% 1,2% 0,3% 0,2% 2,3%
1910 5.247 8.756 7.975 413 207 38 532 1.060 22,6% 37,8% 34,4% 1,8% 0,9% 0,2% 2,3%
1920 4.066 12.942 12.142 119 13 1 519 1.350 13,6% 43,4% 40,7% 0,4% 0,0% 0,0% 1,7%
1930 3.671 16.191 17.391 471 101 23 664 1.082 9,5% 42,0% 45,2% 1,2% 0,3% 0,1% 1,7%
1947 2.650 19.381 20.685 826 75 71 2.426 1.256 5,7% 42,0% 44,9% 1,8% 0,2% 0,2% 5,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 9.025 13.716 427 39,0% 59,2% 1,8%
1920 9.780 19.908 24 32,9% 67,0% 0,1%
1930 11.234 27.011 249 29,2% 70,2% 0,6%
1947 8.133 37.220 126 17,9% 81,8% 0,3%

Watermaal-BosvoordeBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3.877 63 9 98,2% 1,6% 0,2%
1866 2.096 82 47 0 7 0 0 0 93,9% 3,7% 2,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%
1880 2.434 586 388 24 0 1 20 0 70,5% 17,0% 11,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,6%
1890 2.050 2.380 522 57 5 35 34 1 40,3% 46,8% 10,3% 1,1% 0,1% 0,7% 0,7%
1900 2.562 2.376 1.082 59 4 11 86 340 41,5% 38,4% 17,5% 1,0% 0,1% 0,2% 1,4%
1910 2.674 3.224 2.001 124 58 13 169 350 32,4% 39,0% 24,2% 1,5% 0,7% 0,2% 2,0%
1920 1.888 4.440 2.953 42 0 3 129 641 20,0% 47,0% 31,2% 0,4% 0,0% 0,0% 1,4%
1930 2.051 6.736 6.479 125 3 4 233 507 13,1% 43,1% 41,4% 0,8% 0,0% 0,0% 1,5%
1947 1.324 8.295 8.343 273 7 22 927 492 6,9% 43,2% 43,5% 1,4% 0,0% 0,1% 4,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 4.657 3.496 110 56,4% 42,3% 1,3%
1920 4.630 4.825 0 49,0% 51,0% 0,0%
1930 5.339 10.205 28 34,3% 65,5% 0,2%
1947 4.285 14.620 24 22,6% 77,2% 0,1%

Brussels Hoofdstedelijk GewestBewerken

Gereconstrueerde resultaten op basis van de 19 gemeenten die deel uitmaken van het huidige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 141.070 67.701 1.343 67,1% 32,2% 0,6%
1866 142.813 97.948 59.882 1.834 1.853 417 1.900 2.545 46,6% 31,9% 19,5% 0,6% 0,6% 0,1% 0,6%
1880 183.383 114.268 101.406 4.283 3.948 474 4.011 2.919 44,5% 27,8% 24,6% 1,0% 1,0% 0,1% 1,0%
1890 154.374 233.005 107.932 6.724 2.340 1.248 12.552 1.994 29,8% 45,0% 20,8% 1,3% 0,5% 0,2% 2,4%
1900 159.815 267.988 144.922 9.344 2.773 1.441 14.596 29.584 26,6% 44,6% 24,1% 1,6% 0,5% 0,2% 2,4%
1910 182.078 311.227 206.211 13.678 3.651 1.108 16.742 27.200 24,8% 42,4% 28,1% 1,9% 0,5% 0,2% 2,3%
1920 131.978 376.210 252.545 3.754 634 177 11.616 27.107 17,0% 48,4% 32,5% 0,5% 0,1% 0,0% 1,5%
1930 127.279 381.144 331.052 10.632 2.227 701 14.437 24.711 14,7% 43,9% 38,2% 1,2% 0,3% 0,1% 1,7%
1947 87.533 419.955 353.587 16.189 1.831 2.100 49.408 25.326 9,4% 45,1% 38,0% 1,7% 0,2% 0,2% 5,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 352.349 371.311 11.025 48,0% 50,5% 1,5%
1920 304.898 469.683 1.094 39,3% 60,6% 0,1%
1930 300.575 559.664 4.769 34,7% 64,7% 0,6%
1947 231.702 674.952 3.422 25,5% 74,2% 0,4%