Resultaten van de talentelling per faciliteitengemeente

Voor het hoofdartikel bij deze gegevens zie talentelling

De talentelling was een onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling die in België werd gehouden vanaf 1846. Bedoeling van de telling was in het meertalige België na te gaan waar en door hoevelen welke taal en/of talen gesproken werden.

De resultaten van de talentelling en dan vooral deze van Brussel en de taalgrensgemeenten hebben in België een grote rol gespeeld in de afwikkeling van de communautaire conflicten tussen Nederlands- en Franstaligen.

Hieronder staan in tabelvorm de resultaten van de telling per faciliteitengemeente voor de tellingen van 1846 tot 1947.

Opmerkingen bij de cijfersBewerken

Kinderen tot de leeftijd van twee jaar werden voor de tellingen van 1846 tot en met 1890 opgeteld bij de taal die gesproken werd in het gezin, vanaf de telling van 1900 werden ze opgenomen in de rubriek "geen". Bij de telling van 1846 werd gevraagd naar de taal die men sprak, waarbij op het modelformulier vier talen gespecifieerd werden, namelijk: "Hollands/Vlaams", "Frans/Waals", "Duits", "Engels". Er was ook een rubriek "Andere Taal" voorzien, zonder verdere verduidelijking. (Het modelformulier was overigens in het Frans opgesteld).

Vanaf de telling van 1866 vroeg men naar de talen die men kende, waarbij men zich beperkte tot Nederlands, Frans en Duits. Naar kennis van het Engels werd niet langer gepeild. Er was wel een rubriek "geen". Vanaf de telling van 1910 werd behalve naar de kennis ook gevraagd welke taal door de ondervraagde uitsluitend of meestal gesproken werd, zonder te specifiëren in welke context (huiskring, beroep, openbaar leven).

Bij de berekening van de aandeel % is de groep "geen" buiten beschouwing gelaten. Voor de resultaten van 1846 zijn de resultaten voor "Engels" en "Andere Taal" niet opgenomen, wegens te onbeduidend.

De bron van alle resultaten is het Belgisch Staatsblad.

De zes faciliteitengemeenten rond BrusselBewerken

DrogenbosBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 526 66 0 88,9% 11,1% 0,0%
1866 510 84 14 0 0 0 0 0 83,9% 13,8% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 825 57 6 3 5 0 0 2 92,1% 6,4% 0,7% 0,3% 0,6% 0,0% 0,0%
1890 878 86 29 0 1 4 6 0 87,5% 8,6% 2,9% 0,0% 0,1% 0,4% 0,6%
1900 885 276 35 0 0 0 13 122 73,2% 22,8% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%
1910 1.230 384 85 9 0 8 16 82 71,0% 22,2% 4,9% 0,5% 0,0% 0,5% 0,9%
1920 1.283 523 117 1 0 0 16 68 66,1% 27,0% 6,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8%
1930 1.128 1.632 383 7 0 1 19 142 35,6% 51,5% 12,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6%
1947 890 1.997 541 14 12 9 102 96 25,0% 56,0% 15,2% 0,4% 0,3% 0,3% 2,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.569 151 12 90,6% 8,7% 0,7%
1920 1.673 267 0 86,2% 13,8% 0,0%
1930 2.396 750 2 76,1% 23,8% 0,1%
1947 1.965 1.585 15 55,1% 44,5% 0,4%

KraainemBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 688 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 747 7 5 0 0 0 0 0 98,4% 0,9% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 826 58 25 4 4 0 0 0 90,1% 6,3% 2,7% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0%
1890 978 121 18 0 0 0 0 2 87,6% 10,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.020 130 41 3 0 0 1 99 85,4% 10,9% 3,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 1.195 198 41 3 0 4 3 108 82,8% 13,7% 2,8% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2%
1920 1.101 424 93 0 0 0 5 116 67,8% 26,1% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1930 1.527 532 404 14 0 0 21 102 61,1% 21,3% 16,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,8%
1947 1.049 1.128 897 33 1 4 125 96 32,4% 34,8% 27,2% 1,0% 0,0% 0,1% 3,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.354 86 4 93,8% 6,0% 0,3%
1920 1.477 146 0 91,0% 9,0% 0,0%
1930 1.761 733 2 70,6% 29,4% 0,1%
1947 1.673 1.557 5 51,7% 48,1% 0,2%

LinkebeekBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.206 0 0 100,0% 0,0% 0,0%
1866 1.185 42 0 0 0 0 1 0 96,5% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.316 48 2 0 0 0 6 0 95,9% 3,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.220 356 3 0 0 7 0 0 76,9% 22,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%
1900 1.213 457 34 2 1 0 0 88 71,1% 26,8% 2,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
1910 1.455 450 88 10 3 1 17 96 71,9% 22,2% 4,3% 0,5% 0,1% 0,0% 0,8%
1920 1.147 779 191 0 0 0 21 84 53,6% 36,4% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%
1930 1.293 842 424 9 1 3 30 94 49,7% 32,4% 16,3% 0,3% 0,0% 0,1% 1,2%
1947 843 1.380 602 14 2 8 109 92 28,5% 46,7% 20,4% 0,5% 0,1% 0,3% 3,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.880 135 9 92,9% 6,7% 0,4%
1920 1.772 366 0 82,9% 17,1% 0,0%
1930 1.970 668 2 74,0% 25,9% 0,1%
1947 1.715 1.109 4 60,6% 39,2% 0,1%

Sint-Genesius-RodeBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.643 168 1 94,0% 6,0% 0,0%
1866 2.584 177 82 0 0 0 1 0 90,9% 6,2% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 2.664 628 56 0 0 0 6 0 79,4% 18,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1890 2.794 1.078 69 0 0 0 19 0 70,6% 27,2% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
1900 3.166 1.127 60 0 3 0 29 247 72,2% 25,7% 1,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,7%
1910 4.271 741 184 6 0 0 18 302 81,8% 14,2% 3,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 4.637 899 228 0 0 0 3 246 80,4% 15,6% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 4.661 1.258 700 8 3 3 39 258 69,9% 18,9% 10,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6%
1947 3.401 2.942 1.239 38 8 8 240 290 43,2% 37,4% 15,7% 0,5% 0,1% 0,1% 3,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 4.759 461 0 91,2% 8,8% 0,0%
1920 5.472 295 0 94,9% 5,1% 0,0%
1930 5.578 1.085 4 83,7% 16,3% 0,1%
1947 5.588 2.058 11 73,0% 26,9% 0,1%

WemmelBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.271 14 0 98,9% 1,1% 0,0%
1866 1.180 22 5 0 0 0 0 37 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.229 64 0 0 0 0 0 0 95,1% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.384 76 6 0 0 0 0 0 94,4% 5,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.392 141 8 0 0 0 2 78 90,2% 9,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 1.642 150 0 0 0 0 4 93 91,4% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 2.020 144 47 3 0 0 3 104 91,1% 6,5% 2,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7%
1930 2.429 2.560 207 6 3 3 22 164 72,4% 20,5% 6,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,7%
1947 2.342 2.560 851 24 4 8 247 216 46,1% 31,6% 18,0% 0,5% 0,0% 0,1% 3,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.786 10 0 99,4% 0,6% 0,0%
1920 2.137 80 0 96,4% 3,6% 0,0%
1930 2.859 482 3 85,5% 14,4% 0,1%
1947 4.042 1.970 7 67,2% 32,7% 0,1%

Wezembeek-OppemBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 870 13 0 98,5% 1,5% 0,0%
1866 969 27 0 0 0 0 0 0 97,3% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 916 75 0 0 0 0 0 0 92,4% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.162 56 0 0 0 0 0 0 95,4% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.214 42 9 9 0 0 3 119 95,1% 3,3% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 1.478 139 26 1 0 0 9 86 89,4% 8,4% 1,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5%
1920 1.579 232 94 2 0 0 13 95 82,2% 12,1% 4,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7%
1930 1.886 478 220 8 0 4 12 124 72,3% 18,3% 8,4% 0,3% 0,0% 0,2% 0,5%
1947 1.695 1.163 660 20 0 4 133 119 46,1% 31,6% 18,0% 0,5% 0,0% 0,1% 3,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.588 65 0 96,1% 3,9% 0,0%
1920 1.748 172 0 91,0% 9,0% 0,0%
1930 2.225 383 0 85,3% 14,7% 0,0%
1947 2.537 1.137 1 70,1% 29,9%[1] 0,0%

Totaal van de zes faciliteitengemeenten rond BrusselBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 7.204 261 1 96,5% 3,5% 0,0%
1866 7.175 359 106 0 0 0 2 37 93,9% 4,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 7.776 930 89 7 9 0 12 2 88,1% 10,5% 1,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
1890 8.416 1.773 125 0 1 11 25 2 81,3% 17,1% 1,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
1900 8.890 2.173 187 14 4 0 48 753 78,6% 19,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4%
1910 11.271 2.062 424 29 3 13 67 767 81,3% 14,9% 3,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,5%
1920 11.767 3.001 770 6 0 0 61 713 75,4% 19,2% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1930 12.924 5.429 2.338 52 7 14 143 884 61,8% 26,0% 11,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,7%
1947 10.220 11.170 4.790 143 27 41 956 909 37,4% 40,8% 17,5% 0,5% 0,1% 0,1% 3,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 12.936 908 25 93,3% 6,5% 0,2%
1920 14.279 1.326 0 91,5% 8,5% 0,0%
1930 16.726 4.101 13 80,3% 19,7% 0,1%
1947 17.520 9.416 43 64,9% 34,9% 0,2%

VoerenBewerken

MoelingenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 317 219 0 59,1% 40,9% 0,0%
1866 325 125 53 1 0 1 0 0 64,4% 24,8% 10,5% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0%
1880 298 104 26 0 0 1 0 0 69,5% 24,2% 6,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
1890 281 194 29 0 0 0 0 0 55,8% 38,5% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 255 242 46 5 0 1 1 15 46,4% 44,0% 8,4% 0,9% 0,0% 0,2% 0,2%
1910 297 273 50 1 0 0 4 25 47,5% 43,7% 8,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6%
1920 101 376 24 0 0 0 2 42 20,1% 74,8% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
1930 127 407 75 0 0 0 7 30 20,6% 66,1% 12,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%
1947 57 447 151 1 0 0 29 15 8,3% 65,3% 22,0% 0,1% 0,0% 0,0% 4,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 560 65 0 89,6% 10,4% 0,0%
1920 461 52 0 89,9% 10,1% 0,0%
1930 439 177 0 71,3% 28,7% 0,0%
1947 182 487 0 27,2% 72,8% 0,0%

RemersdaalBewerken

Remersdaal is pas sedert 1851 een zelfstandige gemeente, en maakte voordien deel uit van de gemeente Homburg (nu zelf een deelgemeente van Blieberg). Derhalve zijn er geen cijfers beschikbaar voor de telling van 1846.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866 447 32 17 1 2 0 5 0 88,7% 6,3% 3,4% 0,2% 0,4% 0,0% 1,0%
1880 399 89 2 12 7 11 6 0 75,9% 16,9% 0,4% 2,3% 1,3% 2,1% 1,1%
1890 305 140 2 4 4 22 29 0 60,3% 27,7% 0,4% 0,8% 0,8% 4,3% 5,7%
1900 293 124 2 12 18 13 10 24 62,1% 26,3% 0,4% 2,5% 3,8% 2,8% 2,1%
1910 248 113 4 12 27 10 6 17 59,0% 26,9% 1,0% 2,9% 6,4% 2,4% 1,4%
1920 151 183 21 12 1 23 33 14 35,6% 43,2% 5,0% 2,8% 0,2% 5,4% 7,8%
1930 88 265 37 16 12 5 16 29 20,0% 60,4% 8,4% 3,6% 2,7% 1,1% 3,6%
1947 45 241 113 7 5 6 19 16 10,3% 55,3% 25,9% 1,6% 1,1% 1,4% 4,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 335 13 72 79,8% 3,1% 17,1%
1920 160 261 3 37,7% 61,6% 0,7%
1930 316 102 21 72,0% 23,2% 4,8%
1947 92 294 5 23,5% 75,2% 1,3%

's-GravenvoerenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.320 79 3 94,2% 5,6% 0,2%
1866 1.053 36 88 0 16 0 0 0 88,3% 3,0% 7,4% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0%
1880 920 199 91 8 1 2 2 0 75,2% 16,3% 7,4% 0,7% 0,1% 0,2% 0,2%
1890 501 657 66 2 0 1 8 1 40,6% 53,2% 5,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,6%
1900 421 614 107 8 1 0 10 48 36,3% 52,9% 9,2% 0,7% 0,1% 0,0% 0,9%
1910 541 567 69 6 2 1 8 50 45,3% 47,5% 5,8% 0,5% 0,2% 0,1% 0,7%
1920 473 611 60 4 0 0 13 54 40,7% 52,6% 5,2% 0,3% 0,0% 0,0% 1,1%
1930 359 765 138 2 0 2 73 50 29,2% 62,2% 6,5% 0,1% 0,0% 0,2% 1,7%
1947 242 846 138 2 0 2 73 50 18,6% 64,9% 10,6% 0,2% 0,0% 0,2% 5,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.030 103 4 90,6% 9,1% 0,4%
1920 1.031 130 0 88,8% 11,2% 0,0%
1930 922 307 0 75,0% 25,0% 0,0%
1947 521 672 0 43,7% 56,3% 0,0%

Sint-Martens-VoerenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.120 79 3 95,7% 3,6% 0,7%
1866 926 118 57 1 2 2 1 0 83,6% 10,7% 5,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%
1880 863 44 58 0 6 5 0 0 88,4% 4,5% 5,9% 0,0% 0,6% 0,5% 0,0%
1890 623 316 40 0 0 20 12 0 61,6% 31,3% 4,0% 0,0% 0,0% 2,0% 1,2%
1900 489 396 58 0 0 13 15 49 50,4% 40,8% 6,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,5%
1910 457 406 62 0 0 12 16 53 48,0% 42,6% 6,5% 0,0% 0,0% 1,3% 1,7%
1920 357 425 50 0 3 2 12 51 42,0% 50,1% 5,9% 0,0% 0,4% 0,2% 1,4%
1930 372 395 55 3 0 19 49 41 41,7% 44,2% 6,2% 0,3% 0,0% 2,1% 5,5%
1947 215 465 137 7 3 8 57 32 24,1% 52,1% 15,4% 0,8% 0,3% 0,9% 6,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 880 73 0 92,3% 7,7% 0,0%
1920 564 282 3 66,4% 33,2% 0,4%
1930 805 88 0 90,1% 9,9% 0,0%
1947 480 348 4 57,7% 41,8% 0,5%

Sint-Pieters-VoerenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 467 19 0 96,1% 3,9% 0,0%
1866 292 88 12 0 0 2 1 0 73,9% 22,3% 3,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3%
1880 166 156 21 1 4 0 0 0 47,7% 44,8% 6,0% 0,3% 1,1% 0,0% 0,0%
1890 148 154 11 1 1 6 13 0 43,7% 45,4% 4,7% 0,3% 0,3% 1,8% 3,8%
1900 222 61 30 0 1 3 0 50 70,0% 19,2% 9,5% 0,0% 0,3% 0,9% 0,0%
1910 202 153 14 3 0 4 3 14 53,3% 40,4% 3,7% 0,8% 0,0% 1,1% 0,8%
1920 94 187 22 0 0 5 8 13 29,7% 59,2% 7,0% 0,0% 0,0% 1,6% 2,5%
1930 81 172 18 4 2 1 13 20 27,8% 59,1% 6,2% 1,4% 0,7% 0,3% 4,5%
1947 82 120 87 4 0 3 32 16 25,0% 36,6% 26,5% 1,2% 0,0% 0,9% 9,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 338 37 4 89,2% 9,8% 1,1%
1920 291 25 0 92,1% 7,9% 0,0%
1930 249 38 4 85,6% 13,1% 1,4%
1947 163 164 1 49,7% 50,0% 0,3%

TeuvenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 512 28 0 94,8% 5,2% 0,0%
1866 554 40 34 10 20 1 1 0 83,9% 6,1% 5,2% 1,5% 3,0% 0,2% 0,2%
1880 418 162 23 10 13 2 2 0 66,3% 25,7% 3,7% 1,6% 2,1% 0,3% 0,3%
1890 286 216 20 0 7 20 22 0 50,1% 37,8% 3,5% 0,0% 1,2% 3,5% 3,9%
1900 279 171 18 6 1 17 19 26 54,6% 33,5% 3,5% 1,2% 0,2% 3,3% 3,7%
1910 326 163 30 6 10 4 11 28 59,3% 29,6% 5,5% 1,1% 1,8% 0,7% 2,0%
1920 288 211 48 2 1 3 16 34 50,6% 37,1% 8,4% 0,4% 0,2% 0,5% 2,8%
1930 300 234 23 4 1 5 29 35 50,3% 39,3% 3,9% 0,7% 0,2% 0,8% 4,9%
1947 145 369 55 6 0 6 42 20 23,3% 59,2% 8,8% 1,0% 0,0% 1,0% 6,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 481 55 14 87,5% 10,0% 2,5%
1920 509 56 4 89,5% 9,8% 0,7%
1930 538 54 4 90,3% 9,1% 0,7%
1947 283 324 3 46,4% 53,1% 0,5%

Voeren: totaal van de zes deelgemeentenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3.736 387 11 90,4% 9,4% 0,3%
1866 3.597 439 261 13 40 6 8 0 82,4% 10,1% 6,0% 0,3% 0,9% 0,1% 0,2%
1880 3.064 754 221 31 31 21 10 0 74,2% 18,2% 5,3% 0,8% 0,8% 0,5% 0,2%
1890 2.144 1.677 173 7 12 69 84 1 51,5% 40,3% 4,2% 0,2% 0,3% 1,7% 2,0%
1900 1.959 1.608 261 31 21 47 55 212 49,2% 40,4% 6,6% 0,8% 0,5% 1,2% 1,4%
1910 2.071 1.675 229 28 39 31 48 187 50,3% 40,6% 5,6% 0,7% 0,9% 0,8% 1,2%
1920 1.464 1.993 225 18 5 33 84 208 38,3% 52,1% 5,9% 0,5% 0,1% 0,9% 2,2%
1930 1.327 2.238 288 28 15 33 135 220 32,7% 55,1% 7,1% 0,7% 0,4% 0,8% 3,3%
1947 786 2.488 681 27 8 25 252 149 18,4% 58,3% 16,0% 0,6% 0,2% 0,6% 5,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.624 346 94 89,2% 8,5% 2,3%
1920 3.016 806 10 78,7% 21,0% 0,3%
1930 3.269 766 29 80,4% 18,8% 0,7%
1947 1.721 2.289 13 42,8% 56,9% 0,3%

Komen & MoeskroenBewerken

HoutemBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 129 967 0 11,8% 88,2% 0,0%
1866 58 463 710 0 0 0 0 0 4,7% 37,6% 57,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 164 413 548 0 0 0 0 0 14,6% 36,7% 48,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 123 517 577 0 0 0 0 0 10,1% 42,5% 47,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 237 658 429 0 0 0 0 102 17,9% 49,7% 32,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 216 749 502 0 0 0 0 81 14,7% 51,1% 34,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 65 497 214 0 0 0 0 27 8,4% 64,0% 27,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 143 514 591 0 0 0 1 54 11,4% 41,2% 47,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 85 531 584 0 1 0 14 46 7,0% 43,7% 48,1% 0,0% 0,1% 0,0% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 471 996 0 32,1% 67,9% 0,0%
1920 211 565 0 27,2% 72,8% 0,0%
1930 269 966 0 21,8% 78,2% 0,0%
1947 169 1.045 1 13,9% 86,0% 0,1%

KomenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 333 3.099 0 9,7% 90,3% 0,0%
1866 804 94 2.648 0 1 0 0 1 22,7% 2,7% 74,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.132 218 2.651 0 0 0 0 0 28,3% 5,4% 66,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 869 1.994 1.951 3 1 0 1 0 18,0% 41,4% 40,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.313 2.384 1.910 5 0 0 5 340 23,4% 42,4% 34,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 1.868 2.838 1.613 6 0 0 0 316 29,5% 44,9% 25,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 683 1.144 2.416 1 0 0 3 180 16,1% 26,9% 56,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 695 2.421 4.099 0 0 1 8 300 9,6% 33,5% 56,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 621 3.892 3.233 6 0 5 71 311 7,9% 49,7% 41,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 3.495 2.830 0 55,3% 44,7% 0,0%
1920 1.040 3.207 0 24,5% 75,5% 0,0%
1930 1.490 5.734 0 20,6% 79,4% 0,0%
1947 1.173 6.622 17 15,0% 84,8% 0,2%

NeerwaastenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 5 713 0 0,7% 99,3% 0,0%
1866 533 81 7 0 0 0 0 0 85,8% 13,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 112 3 629 0 0 0 0 0 15,1% 0,4% 84,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 15 138 585 0 0 0 0 0 2,0% 18,7% 79,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 21 179 540 0 0 0 0 32 2,8% 24,2% 73,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 30 150 533 0 0 0 0 43 4,2% 21,0% 74,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 58 0 534 0 0 0 0 20 9,8% 0,0% 90,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 58 221 509 0 0 0 1 32 7,4% 28,0% 64,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 50 237 464 0 0 0 0 25 6,7% 31,6% 61,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 61 652 0 8,6% 91,4% 0,0%
1920 58 534 0 9,8% 90,2% 0,0%
1930 145 644 0 18,4% 81,6% 0,0%
1947 120 631 0 16,0% 84,0% 0,0%

Opmerking:

De cijfers voor de telling van 1866 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de eerdere en latere tellingen. E. Hennequin, directeur van het Militair Cartografisch Instituut, vermeldt in zijn "Notes et documents à consulter dans l'étude cartographique et statistique des limites des langues nationales en Belgique" (gepubliceerd van november 1894 tot maart 1895) dat de cijfers voor nl en fr verwisseld werden.

PloegsteertBewerken

Ploegsteert ontstond pas in 1850 als onafhankelijke gemeente, en maakte voordien deel uit van de gemeente Waasten. Derhalve zijn er geen aparte cijfers beschikbaar voor de talentelling van 1846.

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 % % %
1866 138 282 1.831 0 0 0 0 0 6,1% 12,5% 81,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 99 480 1.917 1 0 0 0 0 4,0% 19,2% 76,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 96 1.276 2.093 1 0 0 0 0 2,8% 36,8% 60,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 49 1.389 2.800 1 0 0 0 250 1,2% 32,8% 66,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 130 1.736 2.991 1 0 0 0 344 2,7% 35,7% 61,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 375 544 1.717 0 0 0 1 95 14,2% 20,6% 65,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 445 1.498 2.954 0 0 1 2 198 9,1% 30,6% 60,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 270 1.554 2.783 6 0 1 28 194 5,8% 33,5% 60,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 323 4.535 0 6,6% 93,4% 0,0%
1920 515 2.122 0 19,5% 80,5% 0,0%
1930 1.124 3.765 0 23,0% 77,0% 0,0%
1947 849 3.764 0 18,4% 81,6% 0,0%

WaastenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 234 5.165 0 4,3% 95,7% 0,0%
1866 97 108 2.990 0 0 0 0 0 3,0% 3,4% 93,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 172 437 2.723 0 0 0 0 0 5,2% 13,1% 81,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 18 964 2.861 0 0 0 0 0 0,5% 25,1% 74,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 208 850 2.493 4 0 0 4 204 5,8% 23,9% 70,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 678 424 2.805 2 0 0 0 176 17,3% 10,8% 71,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 107 325 739 0 0 0 1 40 9,1% 27,7% 63,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 227 556 2.342 0 0 0 7 137 7,2% 17,8% 74,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 146 1.030 1.938 0 1 0 19 104 4,7% 32,9% 61,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 784 3.125 0 20,1% 79,9% 0,0%
1920 240 932 0 20,5% 79,5% 0,0%
1930 489 2.643 0 15,6% 84,4% 0,0%
1947 436 2.688 1 14,0% 86,0% 0,0%

Totaal voor de fusiegemeente KomenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 701 9.944 0 6,6% 93,4% 0,0%
1866 1.630 1.028 8.186 0 1 0 0 1 15,0% 9,5% 75,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.679 1.551 8.468 1 0 0 0 0 14,4% 13,3% 72,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.121 4.889 8.067 4 1 0 1 0 8,0% 34,7% 57,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.828 5.460 8.172 10 0 0 9 928 11,8% 35,3% 52,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 2.922 5.897 8.444 9 0 0 0 960 16,9% 34,1% 48,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 1.288 2.510 5.620 1 0 0 5 362 13,7% 26,6% 59,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 1.568 5.210 10.495 0 0 2 19 721 9,1% 30,1% 60,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 1.172 7.244 9.002 12 2 6 132 680 6,7% 41,2% 51,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 5.134 12.138 0 29,7% 70,3% 0,0%
1920 2.064 7.360 0 21,9% 78,1% 0,0%
1930 3.517 13.752 0 20,4% 79,6% 0,0%
1947 2.747 14.750 19 14,3% 85,5% 0,1%

DottenijsBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 367 3.628 0 9,2% 90,8% 0,0%
1866 239 762 3.012 0 0 0 0 0 6,0% 19,0% 75,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 279 385 3.265 0 0 0 0 0 7,1% 9,8% 83,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 243 1.143 2.674 0 0 0 2 3 6,0% 28,1% 65,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 566 1.224 2.489 1 0 0 5 185 13,2% 28,6% 58,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 637 1.688 2.634 0 0 1 7 236 12,8% 34,0% 53,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 425 1.428 2.929 1 0 0 5 218 8,9% 29,8% 61,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 454 1.781 3.041 3 0 1 5 222 8,6% 33,7% 57,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 286 2.093 3.322 3 1 1 42 184 5,0% 36,4% 57,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.168 3.799 0 23,5% 76,5% 0,0%
1920 917 3.871 0 19,2% 80,8% 0,0%
1930 1.066 4.219 0 20,2% 79,8% 0,0%
1947 714 5.030 1 12,4% 87,6% 0,0%

HerzeeuwBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 82 2.024 0 3,9% 96,1% 0,0%
1866 144 125 1.866 0 0 0 0 0 6,7% 5,9% 87,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 83 241 1.881 0 0 0 0 0 3,8% 10,9% 85,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 2 399 2.092 0 0 0 0 0 0,1% 16,0% 83,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 44 988 2.211 2 0 0 2 187 1,4% 30,4% 68,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 51 1.231 3.311 2 0 0 0 208 1,1% 26,8% 72,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 281 1.475 3.046 1 0 0 0 230 5,9% 30,7% 63,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 826 1.883 3.391 2 4 0 11 243 13,5% 30,8% 55,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2%
1947 507 2.319 3.880 12 1 1 52 227 7,5% 34,2% 57,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 394 4.201 0 8,6% 91,4% 0,0%
1920 807 3.996 0 16,8% 83,2% 0,0%
1930 1.699 4.414 4 27,8% 72,2% 0,1%
1947 1.214 5.555 3 17,9% 82,0% 0,0%

LowingenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 60 1.377 0 4,2% 95,8% 0,0%
1866 181 123 1.307 0 0 0 0 0 11,2% 7,6% 81,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 432 253 918 0 1 0 0 0 26,9% 15,8% 57,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1890 118 583 1.069 1 0 0 0 0 6,7% 32,9% 60,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 69 854 925 0 0 0 3 109 3,7% 46,1% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 189 899 1.025 0 0 0 3 85 8,9% 42,5% 48,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 138 837 1.120 0 0 0 0 65 6,6% 40,0% 53,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 421 1.114 1.094 1 0 0 0 118 16,0% 42,4% 41,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 375 1.123 1.337 5 0 5 27 88 13,1% 39,1% 46,6% 0,2% 0,0% 0,2% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 542 1.547 0 25,6% 74,4% 0,0%
1920 309 1.786 0 14,7% 85,3% 0,0%
1930 997 1.663 0 37,9% 62,1% 0,0%
1947 839 2.032 0 29,2% 70,8% 0,0%

MoeskroenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 322 5.853 0 5,2% 94,8% 0,0%
1866 1.485 478 5.765 4 1 0 0 0 19,2% 6,2% 74,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 723 4.774 4.961 17 0 0 6 0 6,9% 45,5% 47,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 1.429 4.581 7.719 20 5 0 9 1 10,4% 33,3% 56,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 2.523 7.441 7.953 15 0 0 14 963 14,1% 41,5% 44,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 1.597 10.286 9.558 53 0 0 33 988 7,4% 47,8% 44,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1920 2.079 10.173 10.262 21 2 1 31 1.051 9,2% 45,1% 45,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 4.128 13.836 13.555 24 2 3 67 1.385 13,1% 43,8% 42,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 2.811 15.257 16.455 79 4 23 545 1.180 8,0% 43,4% 46,8% 0,2% 0,0% 0,1% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 6.621 14.897 9 30,8% 69,2% 0,0%
1920 5.969 16.598 2 26,4% 73,5% 0,0%
1930 10.107 21.499 9 32,0% 68,0% 0,0%
1947 8.076 27.085 10 23,0% 77,0% 0,0%

Totaal voor de fusiegemeente MoeskroenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 831 12.882 0 6,1% 93,9% 0,0%
1866 2.049 1.488 11.860 4 1 0 0 0 13,3% 9,7% 77,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.517 5.653 11.025 17 1 0 6 0 8,3% 31,0% 60,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.792 6.706 13.554 21 5 0 11 4 8,1% 30,4% 61,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 3.202 10.507 13.578 18 0 0 24 1.444 11,7% 38,4% 49,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 2.474 14.104 16.528 55 0 1 43 1.517 7,5% 42,5% 49,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 2.923 13.913 17.357 23 2 1 36 1.564 8,5% 40,6% 50,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 5.829 18.614 21.081 30 6 4 83 1.968 12,8% 40,8% 46,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 3.979 20.792 24.994 99 6 30 666 1.679 7,9% 41,1% 49,4% 0,2% 0,0% 0,1% 1,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 8.725 24.471 9 26,3% 73,7% 0,0%
1920 8.002 26.251 2 23,4% 76,6% 0,0%
1930 13.869 31.765 13 30,4% 69,6% 0,0%
1947 10.843 39.702 14 21,4% 78,5% 0,0%

Totaal voor Komen & MoeskroenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.532 22.826 0 6,3% 93,7% 0,0%
1866 3.679 2.516 20.046 4 2 0 0 1 14,0% 9,6% 76,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 3.196 7.204 19.493 18 1 0 6 0 10,7% 24,1% 65,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 2.913 11.595 21.621 25 6 0 12 4 8,1% 32,1% 59,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 5.030 15.967 21.750 28 0 0 33 2.372 11,8% 37,3% 50,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 5.396 20.001 24.972 64 0 1 43 2.477 10,7% 39,6% 49,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 4.211 16.423 22.977 24 2 1 41 1.926 9,6% 37,6% 52,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 7.397 23.824 31.576 30 6 6 102 2.689 11,8% 37,9% 50,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1947 5.151 28.036 33.996 111 8 36 798 2.359 7.6% 41.1% 49,9% 0,2% 0,0% 0,1% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 13.859 36.609 9 27,5% 72,5% 0,0%
1920 10.066 33.611 2 23,0% 77,0% 0,0%
1930 17.386 45.517 13 27,6% 72,3% 0,0%
1947 13.590 54.452 33 20,0% 80,0% 0,0%

EdingenBewerken

EdingenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 2.796 1.118 19 71,1% 28,4% 0,5%
1866 1.573 1.728 577 0 2 0 1 0 40,5% 44,5% 14,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1880 1.287 1.969 543 30 22 1 3 0 33,4% 51,1% 14,1% 0,8% 0,6% 0,0% 0,1%
1890 927 2.682 613 46 23 1 20 1 21,5% 62,2% 14,2% 1,1% 0,5% 0,0% 0,5%
1900 1.270 2.419 595 36 25 2 7 173 29,2% 55,6% 13,7% 0,8% 0,6% 0,0% 0,2%
1910 918 2.706 711 13 0 0 16 224 21,0% 62,0% 16,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4%
1920 528 3.076 797 28 0 1 11 171 11,9% 69,3% 17,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 450 2.926 1.014 18 0 0 19 171 10,2% 66,1% 22,9% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
1947 180 2.360 1.629 12 0 0 80 167 4,2% 55,4% 38,2% 0,3% 0,0% 0,0% 1,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.792 1.566 6 64,0% 35,9% 0,1%
1920 2.724 1.717 0 61,3% 38,7% 0,0%
1930 2.335 2.092 0 52,7% 47,3% 0,0%
1947 481 3.491 0 12,1% 87,9% 0,0%

LettelingenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 511 1.395 0 26,8% 73,2% 0,0%
1866 340 213 1.151 0 0 0 0 61 20,0% 12,5% 67,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 336 495 958 0 0 0 1 1 18,8% 27,7% 53,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1890 234 612 1.071 0 0 0 0 0 12,2% 31,9% 55,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 190 1.076 791 3 0 0 3 85 9,2% 52,2% 38,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 202 1.296 684 6 0 2 10 99 9,2% 58,9% 31,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,5%
1920 113 1.062 1.143 2 0 0 0 80 4,9% 45,8% 49,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 161 1.286 1.039 1 0 0 7 99 6,5% 51,6% 41,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 139 1.296 1.134 3 1 1 33 84 5,3% 49,7% 43,5% 0,1% 0,0% 0,0% 1,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.075 1.123 2 48,9% 51,0% 0,1%
1920 198 2.122 0 8,5% 91,5% 0,0%
1930 887 1.607 0 35,6% 64,4% 0,0%
1947 387 2.199 2 15,0% 85,0% 0,1%

MarkBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.122 1.141 0 49,6% 50,4% 0,0%
1866 746 558 902 0 0 0 0 0 33,8% 25,3% 40,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 913 149 970 0 0 0 0 0 44,9% 7,3% 47,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 332 824 799 0 0 0 3 2 17,0% 42,1% 40,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1900 285 723 637 0 0 0 0 79 17,3% 44,0% 38,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 281 685 650 0 0 0 1 101 17,4% 42,4% 40,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 150 857 499 0 0 0 0 47 10,0% 56,9% 33,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 152 815 461 0 0 0 2 57 10,6% 57,0% 32,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 55 611 598 2 0 0 3 48 4,3% 48,1% 47,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 860 757 0 53,2% 46,8% 0,0%
1920 789 717 0 52,4% 47,6% 0,0%
1930 711 719 0 49,7% 50,3% 0,0%
1947 117 1.151 0 9,2% 90,8% 0,0%

totaal van de fusiegemeente EdingenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 4.429 3.654 19 54,7% 45,1% 0,2%
1866 2.659 2.499 2.630 0 2 0 1 61 34,1% 32,1% 33,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 2.536 2.613 2.471 30 22 1 4 1 33,0% 34,0% 32,2% 0,4% 0,3% 0,0% 0,1%
1890 1.493 4.118 2.483 46 23 1 23 3 18,2% 50,3% 30,3% 0,6% 0,3% 0,0% 0,3%
1900 1.745 4.218 2.023 39 25 2 10 337 21,6% 52,3% 25,1% 0,5% 0,3% 0,0% 0,1%
1910 1.401 4.687 2.045 19 0 2 27 424 17,1% 57,3% 25,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3%
1920 791 4.995 2.439 30 0 1 11 298 9,6% 60,4% 29,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 763 5.027 2.514 19 0 0 28 327 9,1% 60,2% 30,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3%
1947 374 4.267 3.361 17 1 1 116 299 4,6% 52,4% 41,3% 0,2% 0,0% 0,0% 1,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 4.727 3.446 8 57,8% 42,1% 0,1%
1920 3.711 4.556 0 44,9% 55,1% 0,0%
1930 3.933 4.418 0 47,1% 52,9% 0,0%
1947 985 6.841 2 12,6% 87,4% 0,0%

MesenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.060 363 0 74,5% 25,5% 0,0%
1866 332 1.020 74 0 0 0 1 60 23,3% 71,5% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 597 693 192 0 0 0 0 0 40,3% 46,8% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 327 985 98 0 0 0 0 0 23,2% 69,9% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 410 913 52 0 0 0 0 59 29,8% 66,4% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 348 911 75 0 0 0 2 68 26,0% 68,2% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 64 365 8 0 0 0 0 16 14,6% 83,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 225 717 58 0 0 0 1 55 22,5% 71,6% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 238 750 46 0 0 0 16 38 22,7% 71,4% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 1.146 190 0 85,8% 14,2% 0,0%
1920 395 42 0 90,4% 9,6% 0,0%
1930 679 322 0 67,8% 32,2% 0,0%
1947 710 339 0 67,7% 32,3% 0,0%

Spiere-HelkijnBewerken

HelkijnBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 926 152 0 85,9% 14,1% 0,0%
1866 644 330 267 0 1 0 0 0 51,9% 26,6% 21,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1880 299 958 53 0 0 0 0 2 22,8% 73,1% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 606 605 65 0 0 0 0 0 47,5% 47,4% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 286 928 52 0 0 0 0 67 22,6% 73,3% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 213 814 80 0 0 0 0 33 19,2% 73,5% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 144 723 42 0 0 0 0 63 15,8% 79,5% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 267 818 85 0 0 0 0 31 22,8% 69,9% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 249 647 63 0 0 0 9 29 25,7% 66,8% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 428 679 0 38,7% 61,3% 0,0%
1920 355 554 0 39,1% 60,9% 0,0%
1930 552 618 0 47,2% 52,8% 0,0%
1947 459 498 0 48,0% 52,0% 0,0%

SpiereBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 114 995 0 10,3% 89,7% 0,0%
1866 123 346 627 0 1 0 1 1 11,2% 31,5% 57,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
1880 214 356 474 0 0 0 0 0 20,5% 34,1% 45,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 126 628 382 0 0 0 0 2 11,1% 55,3% 33,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 307 312 503 2 0 0 0 57 27,3% 27,8% 44,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 148 574 318 0 0 0 0 41 14,2% 55,2% 30,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 60 576 341 0 0 0 1 36 6,1% 58,9% 34,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 182 469 263 0 0 0 1 50 19,9% 51,3% 28,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 78 562 234 0 0 0 3 23 8,9% 64,1% 26,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 438 602 0 42,1% 57,9% 0,0%
1920 251 727 0 25,7% 74,3% 0,0%
1930 412 503 0 45,0% 55,0% 0,0%
1947 304 567 0 34,9% 65,1% 0,0%

totaal van de fusiegemeente Spiere-HelkijnBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 1.040 1.147 0 47,6% 52,4% 0,0%
1866 767 676 894 0 2 0 1 1 32,8% 28,9% 38,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1880 513 1.314 527 0 0 0 0 2 21,8% 55,8% 22,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 732 1.233 447 0 0 0 0 2 30,3% 51,1% 18,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 593 1.240 555 2 0 0 0 124 24,8% 51,9% 23,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 361 1.388 398 0 0 0 0 74 16,8% 64,6% 18,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 204 1.299 383 0 0 0 1 99 10,8% 68,8% 20,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 449 1.287 348 0 0 0 1 81 21,5% 61,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 327 1.209 297 0 0 0 12 52 17,7% 65,5% 16,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 866 1.281 0 40,3% 59,7% 0,0%
1920 606 1.281 0 32,1% 67,9% 0,0%
1930 964 1.121 0 46,2% 53,8% 0,0%
1947 763 1.065 0 41,7% 58,3% 0,0%

RonseBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 9.364 2.831 1 76,8% 23,2% 0,0%
1866 7.480 2.182 2.029 0 0 1 10 0 63,9% 18,6% 17,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1880 5.408 4.997 3.184 2 0 0 3 0 39,8% 36,8% 23,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 10.452 4.294 2.135 3 0 6 19 3 61,8% 25,4% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1900 7.599 8.660 2.583 3 3 0 37 1.051 40,2% 45,9% 13,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1910 11.881 7.678 1.788 2 1 0 20 933 55,6% 35,9% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1920 10.220 8.945 1.919 3 0 3 46 892 48,4% 42,3% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
1930 11.406 9.608 2.355 14 1 1 86 824 48,6% 40,9% 10,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4%
1947 9.371 11.447 3.699 33 2 34 640 698 37,1% 45,4% 14,7% 0,1% 0,0% 0,1% 2,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 17.431 3.937 2 81,6% 18,4% 0,0%
1920 16.340 4.795 1 77,3% 22,7% 0,0%
1930 17.830 5.639 2 76,0% 24,0% 0,0%
1947 17.262 7.952 2 68,5% 31,5% 0,0%

VloesbergBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 235 4.905 0 4,6% 95,4% 0,0%
1866 167 89 4.347 0 0 0 0 0 3,6% 1,9% 94,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 173 206 3.682 1 0 0 2 0 4,3% 5,1% 90,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 135 329 3.715 1 0 0 1 0 3,2% 7,9% 88,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 197 188 3.491 6 0 0 2 125 5,1% 4,8% 89,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
1910 111 310 3.381 3 0 0 0 117 2,9% 8,1% 88,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 130 262 3.193 0 0 0 2 90 3,6% 7,3% 89,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1930 180 249 3.008 1 0 0 2 99 5,2% 7,2% 87,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 51 743 2.546 4 0 0 35 86 1,5% 22,0% 75,3% 0,1% 0,0% 0,0% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 224 3.581 0 5,9% 94,1% 0,0%
1920 216 3.371 0 6,0% 94,0% 0,0%
1930 242 3.198 0 7,0% 93,0% 0,0%
1947 241 3.116 0 7,2% 92,8% 0,0%

BeverBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 3.153 272 0 92,1% 7,9% 0,0%
1866 2.523 433 117 0 0 0 0 0 80,5% 13,8% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 1.847 799 53 0 0 0 0 0 68,4% 29,6% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 1.957 721 47 0 0 0 0 0 71,8% 26,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900 1.643 850 66 0 0 0 0 105 64,2% 33,2% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 1.334 1.088 66 0 0 0 1 118 53,6% 43,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 535 1.594 190 0 0 0 1 65 23,1% 68,7% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 672 1.282 180 0 0 0 2 76 31,5% 60,0% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
1947 226 1.426 181 0 2 1 15 67 12,2% 77,0% 9,8% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 2.376 113 0 95,5% 4,5% 0,0%
1920 2.130 190 0 91,8% 8,2% 0,0%
1930 1.520 616 0 71,2% 28,8% 0,0%
1947 662 981 2 40,2% 59,6% 0,1%

HerstappeBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846 126 9 0 93,3% 6,7% 0,0%
1866 0 23 121 3 0 0 0 0 0,0% 15,6% 82,3% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1880 0 20 104 0 0 0 0 0 0,0% 16,1% 83,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1890 8 45 92 0 0 0 1 0 5,5% 30,8% 63,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
1900 20 56 65 0 0 0 0 7 14,2% 39,7% 46,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1910 13 75 52 0 0 0 0 5 9,3% 53,6% 37,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1920 28 66 34 0 0 0 0 1 21,9% 51,6% 26,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1930 31 44 39 0 0 0 0 3 27,2% 38,6% 34,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1947 29 74 24 0 0 0 1 6 22,7% 57,8% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910 51 89 0 36,4% 63,6% 0,0%
1920 57 71 0 44,5% 55,5% 0,0%
1930 63 51 0 55,3% 44,7% 0,0%
1947 73 55 0 57,0% 43,0% 0,0%

Opmerking:

De cijfers voor de telling van 1846 zoals gepubliceerd lijken niet logisch te zijn in functie van de resultaten van de latere tellingen. E. Hennequin, directeur van het Militair Cartografisch Instituut, vermeldt in zijn "Notes et documents à consulter dans l'étude cartographique et statistique des limites des langues nationales en Belgique" (gepubliceerd van november 1894 tot maart 1895) dat de cijfers voor NL en FR verwisseld werden.

OostkantonsBewerken

De resultaten voor de gemeenten van de Oostkantons voor de telling van 1920 werden gepubliceerd als deze van het "Gouvernement d'Eupen-Malmédy", omdat zij van 1920 tot 1925 enkel onder Belgisch bewind stonden en slechts na deze overgangsperiode volwaardig deel uitmaakten van België (provincie Luik), derhalve zijn er ook geen gegevens beschikbaar voor de eerdere tellingen.

Bellevaux-LigneuvilleBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 4 0 99 631 70 0 0 34 0,5% 0,0% 12,3% 78,5% 8,7% 0,0% 0,0%
1930 0 2 459 422 136 0 2 41 0,0% 0,2% 45,0% 41,3% 13,3% 0,0% 0,2%
1947 0 1 209 755 39 3 13 26 0,0% 0,1% 20,5% 74,0% 3,8% 0,3% 1,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 4 658 142 0,5% 81,8% 17,7%
1930 0 816 205 0,0% 79,9% 20,1%
1947 0 901 95 0,0% 90,5% 9,5%

De resultaten van 1920 zijn de gecumuleerde cijfers voor de plaatsen Bellevaux en Ligneuville die nadien een gemeente werden.

BevercéBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920
1930 0 3 627 910 63 0 3 63 0,0% 0,2% 39,0% 56,7% 3,9% 0,0% 0,2%
1947 0 8 698 943 44 3 17 62 0,0% 0,5% 40,7% 55,0% 2,6% 0,2% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920
1930 0 1.464 142 0,0% 91,2% 8,8%
1947 3 1.593 114 0,2% 93,2% 6,7%

MalmedyBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 1 37 1.118 3.040 614 3 37 204 0,0% 0,8% 23,1% 62,7% 12,7% 0,1% 0,8%
1930 7 41 1.819 2.744 460 4 73 173 0,1% 0,8% 35,3% 53,3% 8,9% 0,1% 1,4%
1947 7 47 1.563 3.118 286 6 176 188 0,1% 0,9% 30,0% 59,9% 5,5% 0,1% 3,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 22 3.808 1.020 0,5% 78,5% 21,0%
1930 36 4.130 982 0,7% 80,2% 19,1%
1947 37 4.571 493 0,7% 89,6% 9,7%

totaal van de fusiegemeente MalmedyBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920
1930 7 46 2.905 4.076 659 4 78 277 0,1% 0,6% 37,4% 52,4% 8,5% 0,1% 1,0%
1947 7 56 2.470 4.816 369 12 206 276 0,1% 0,7% 31,1% 60,7% 4,6% 0,2% 2,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920
1930 36 6.410 1.329 0,5% 82,4% 17,1%
1947 40 7.065 702 0,5% 90,5% 9,0%

FaymonvilleBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 0 0 478 84 34 0 0 28 0,0% 0,0% 80,2% 14,1% 5,7% 0,0% 0,0%
1930 0 3 162 368 48 0 2 25 0,0% 0,5% 27,8% 63,1% 8,2% 0,0% 0,3%
1947 0 0 150 477 34 1 9 43 0,0% 0,0% 22,4% 71,1% 5,1% 0,1% 1,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 0 554 42 0,0% 93,0% 7,0%
1930 0 467 116 0,0% 80,1% 19,9%
1947 0 586 70 0,0% 89,3% 10,7%

RobertvilleBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 4 4 506 605 231 0 1 64 0,3% 0,3% 37,5% 44,8% 17,1% 0,0% 0,1%
1930 12 12 479 876 185 4 9 69 0,8% 0,8% 30,4% 55,5% 11,7% 0,3% 0,6%
1947 1 6 474 1.052 130 4 18 57 0,1% 0,4% 28,1% 62,4% 7,7% 0,2% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 8 1.043 300 0,6% 77,2% 22,2%
1930 24 1.206 347 1,5% 76,5% 22,0%
1947 9 1.331 309 0,5% 80,7% 18,7%

De resultaten van 1920 zijn de gecumuleerde cijfers voor Robertville, Ovifat en Sourbrodt die nadien de gemeente Robertville werden.

WeismesBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 2 2 840 1.064 242 0 1 106 0,1% 0,1% 39,1% 49,5% 11,3% 0,0% 0,0%
1930 3 3 474 1.554 225 1 14 116 0,1% 0,1% 20,8% 68,3% 9,9% 0,0% 0,6%
1947 1 14 445 1.811 209 2 45 82 0,0% 0,6% 17,6% 71,7% 8,3% 0,1% 1,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 3 1.822 326 0,1% 84,7% 15,2%
1930 9 1.857 408 0,4% 81,7% 17,9%
1947 11 2.023 400 0,5% 83,1% 16,4%

totaal van de fusiegemeente WeismesBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 6 6 1.824 1.753 507 0 2 198 0,1% 0,1% 44,5% 42,8% 12,4% 0,0% 0,0%
1930 15 18 1.115 2.798 458 5 25 210 0,3% 0,4% 25,1% 63,1% 10,3% 0,1% 0,6%
1947 2 20 1.069 3.340 373 7 72 182 0,0% 0,4% 21,9% 68,4% 7,6% 0,1% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 11 3.419 668 0,3% 83,4% 16,3%
1930 33 3.530 871 0,7% 79,6% 19,6%
1947 20 3.940 779 0,4% 83,1% 16,4%

AmelBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 0 4 0 13 1.321 0 0 58 0,0% 0,3% 0,0% 1,0% 98,7% 0,0% 0,0%
1930 0 0 13 106 1.411 1 2 83 0,0% 0,0% 0,8% 6,9% 92,0% 0,1% 0,1%
1947 4 1 12 335 1.301 2 26 63 0,2% 0,1% 0,7% 19,9% 77,4% 0,1% 1,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 3 4 1.331 0,2% 0,3% 99,5%
1930 1 40 1.492 0,1% 2,6% 97,3%
1947 7 86 1.577 0,4% 5,1% 94,4%

De resultaten van 1920 zijn de gecumuleerde cijfers voor Amel, Deidenberg, Eibertingen, Montenau en Schoppen die nadien de gemeente Amel werden.

HeppenbachBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 0 0 0 6 1.013 0 0 46 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 99,4% 0,0% 0,0%
1930 0 0 0 11 970 0 0 60 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 98,9% 0,0% 0,0%
1947 0 0 4 136 896 2 10 28 0,0% 0,0% 0,4% 13,0% 85,5% 0,2% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 0 2 1.017 0,0% 0,2% 99,8%
1930 0 2 979 0,0% 0,2% 99,8%
1947 3 10 1.034 0,3% 1,0% 98,8%

De resultaten van 1920 zijn de gecumuleerde cijfers voor Heppenbach, Mirfeld, Möderscheid en Valender, die nadien de gemeente Heppenbach werden.

MeyerodeBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 0 2 2 14 979 0 2 49 0,0% 0,2% 0,2% 1,4% 98,0% 0,0% 0,2%
1930 0 0 0 18 1.053 0 0 68 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 98,3% 0,0% 0,0%
1947 14 0 4 158 1.028 0 16 42 1,1% 0,0% 0,3% 13,0% 84,3% 0,0% 1,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 3 4 992 0,3% 0,4% 99,3%
1930 0 1 1.070 0,0% 0,1% 99,9%
1947 18 18 1.183 1,5% 1,5% 97,0%

De resultaten van 1920 zijn de gecumuleerde cijfers voor Meyerode, Herresbach, Medell, en Wallerode, die nadien de gemeente Meyerode werden.

totaal van de fusiegemeente AmelBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 0 6 2 33 3.313 0 2 153 0,0% 0,2% 0,1% 1,0% 98,7% 0,0% 0,1%
1930 0 0 13 135 3.434 1 2 211 0,0% 0,0% 0,4% 3,8% 95,8% 0,0% 0,1%
1947 18 1 20 629 3.225 4 52 133 0,5% 0,0% 0,5% 15,9% 81,7% 0,1% 1,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 6 10 3.340 0,2% 0,3% 99,5%
1930 1 43 3.541 0,0% 1,2% 98,8%
1947 28 114 3.794 0,7% 2,9% 96,4%

ReulandBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 2 1 35 18 2.089 0 0 87 0,1% 0,0% 1,6% 0,8% 97,4% 0,0% 0,0%
1930 4 1 36 111 1.972 2 6 114 0,2% 0,0% 1,7% 5,2% 92,5% 0,1% 0,3%
1947 1 1 37 186 1.688 7 23 62 0,1% 0,1% 1,9% 9,6% 86,9% 0,4% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 3 39 2.103 0,1% 1,8% 98,0%
1930 8 60 2.063 0,4% 2,8% 96,8%
1947 12 69 1.856 0,6% 3,6% 95,8%

ThommenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 0 0 1 26 2.139 0 0 80 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 98,8% 0,0% 0,0%
1930 0 0 7 69 2.085 0 1 84 0,0% 0,0% 0,3% 3,2% 96,4% 0,0% 0,0%
1947 0 1 8 403 1.751 3 20 87 0,0% 0,0% 0,4% 18,4% 80,1% 0,1% 0,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 0 6 2.160 0,0% 0,3% 99,7%
1930 0 17 2.145 0,0% 0,8% 99,2%
1947 1 21 2.157 0,0% 1,0% 99,0%

totaal van de fusiegemeente Burg-ReulandBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 2 1 36 44 4.228 0 0 167 0,0% 0,0% 0,8% 1,0% 98,1% 0,0% 0,0%
1930 4 1 43 180 4.057 2 7 198 0,1% 0,0% 1,0% 4,2% 94,5% 0,0% 0,2%
1947 1 2 45 589 3.439 10 43 149 0,0% 0,0% 1,1% 14,3% 83,3% 0,2% 1,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 3 45 4.263 0,1% 1,0% 98,9%
1930 8 77 4.208 0,2% 1,8% 98,0%
1947 13 90 4.013 0,3% 2,2% 97,5%

BüllingenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 7 2 3 35 1.658 0 2 73 0,4% 0,1% 0,2% 2,1% 97,1% 0,0% 0,1%
1930 7 0 21 94 1.757 1 11 81 0,4% 0,0% 1,1% 5,0% 92,9% 0,1% 0,6%
1947 1 3 18 534 1.336 1 22 87 0,1% 0,2% 0,9% 27,9% 69,8% 0,1% 1,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 10 9 1.688 0,6% 0,5% 98,9%
1930 8 45 1.838 0,4% 2,4% 97,2%
1947 3 64 1.835 0,2% 3,4% 96,5%

De resultaten van 1920 zijn de gecumuleerde cijfers voor Büllingen, Honsfeld, Hünningen en Mürringen die nadien de gemeente Büllingen werden.

ManderfeldBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 11 1 12 12 1.415 0 2 70 0,8% 0,1% 0,8% 0,8% 97,4% 0,0% 0,1%
1930 4 7 12 40 1.150 1 8 70 0,3% 0,6% 1,0% 3,3% 94,1% 0,1% 0,7%
1947 0 1 29 143 969 3 23 51 0,0% 0,1% 2,5% 12,2% 83,0% 0,3% 2,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 13 20 1.420 0,9% 1,4% 97,7%
1930 15 33 1.174 1,2% 2,7% 96,1%
1947 3 48 1.111 0,3% 4,1% 95,6%

RocherathBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 5 1 1 17 1.345 0 0 57 0,4% 0,1% 0,1% 1,2% 98,2% 0,0% 0,0%
1930 0 0 7 95 1.222 1 3 62 0,0% 0,0% 0,5% 7,2% 92,0% 0,1% 0,2%
1947 1 0 21 307 928 1 8 52 0,1% 0,0% 1,7% 24,2% 73,3% 0,1% 0,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 5 4 1.360 0,4% 0,3% 99,3%
1930 1 16 1.311 0,1% 1,2% 98,7%
1947 3 33 1.227 0,2% 2,6% 97,1%

De resultaten van 1920 zijn de gecumuleerde cijfers voor Rocherath, Krinkelt en Wirtzfeld die nadien de gemeente Rocherath werden.

totaal van de fusiegemeente BüllingenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 23 4 16 64 4.418 0 4 290 0,5% 0,1% 0,4% 1,4% 97,5% 0,0% 0,1%
1930 11 7 40 229 4.129 3 22 213 0,2% 0,2% 0,9% 5,2% 93,0% 0,1% 0,5%
1947 2 4 68 984 3.233 5 53 190 0,0% 0,1% 1,6% 22,6% 74,3% 0,1% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 28 33 4.468 0,6% 0,7% 98,7%
1930 24 94 4.323 0,5% 2,1% 97,3%
1947 9 145 4.173 0,2% 3,4% 96,4%

BütgenbachBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 7 6 14 84 1.646 0 5 96 0,4% 0,3% 0,8% 4,8% 93,4% 0,0% 0,3%
1930 16 14 55 190 1.704 2 8 164 0,8% 0,7% 2,8% 9,6% 85,7% 0,1% 0,4%
1947 9 2 53 373 1.772 7 27 83 0,4% 0,1% 2,4% 16,6% 79,0% 0,3% 1,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 14 32 1.716 0,8% 1,8% 97,4%
1930 18 112 1.859 0,9% 5,6% 93,5%
1947 14 153 2.051 0,6% 6,9% 92,5%

De resultaten van 1920 zijn de gecumuleerde cijfers voor Bütgenbach, Berg en Weywertz, die nadien de gemeente Bütgenbach werden.

ElsenbornBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 7 2 11 28 1.327 4 1 65 0,5% 0,1% 0,8% 2,0% 96,2% 0,3% 0,1%
1930 11 17 81 105 1.290 2 20 82 0,7% 1,1% 5,3% 6,9% 84,5% 0,1% 1,3%
1947 0 7 24 347 1.145 4 52 72 0,0% 0,4% 1,5% 22,0% 72,5% 0,3% 3,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 11 24 1.345 0,8% 1,7% 97,5%
1930 24 116 1.386 1,6% 7,6% 90,8%
1947 5 108 1.460 0,3% 6,9% 92,8%


De resultaten van 1920 zijn de gecumuleerde cijfers voor Elsenborn en Nidrum, die nadien de gemeente Elsenborn werden.

totaal van de fusiegemeente BütgenbachBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 14 8 25 112 2.973 4 6 161 0,4% 0,3% 0,8% 3,6% 94,6% 0,1% 0,2%
1930 27 31 136 295 2.994 4 28 246 0,8% 0,9% 3,9% 8,4% 85,2% 0,1% 0,8%
1947 9 9 77 720 2.917 11 79 155 0,2% 0,2% 2,0% 18,8% 76,3% 0,3% 2,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 25 56 3.061 0,8% 1,8% 97,4%
1930 42 228 3.245 1,2% 6,5% 92,3%
1947 19 261 3.511 0,5% 6,9% 92,6%

EupenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 11 24 71 667 11.371 22 55 435 0,1% 0,2% 0,6% 5,5% 93,0% 0,2% 0,5%
1930 12 19 253 1.034 11.260 43 129 407 0,1% 0,1% 2,0% 8,1% 88,3% 0,3% 1,0%
1947 40 25 311 2.982 9.489 238 629 831 0,3% 0,2% 2,3% 21,7% 69,2% 1,7% 4,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 26 181 12.014 0,2% 1,5% 98,3%
1930 45 464 12.241 0,4% 3,6% 96,0%
1947 184 863 12.432 1,4% 6,4% 92,2%

KettenisBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 0 1 1 56 1.162 1 3 57 0,0% 0,1% 0,1% 4,6% 94,9% 0,1% 0,2%
1930 2 2 7 108 1.190 8 7 50 0,2% 0,2% 0,5% 8,2% 89,9% 0,6% 0,5%
1947 2 8 12 238 1.104 8 33 46 0,1% 0,6% 0,9% 16,9% 78,6% 0,6% 2,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 1 5 1.218 0,1% 0,4% 99,5%
1930 12 18 1.294 0,9% 1,4% 97,7%
1947 13 56 1.329 0,9% 4,0% 95,1%

totaal van de fusiegemeente EupenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 11 25 72 723 12.533 23 58 492 0,1% 0,2% 0,5% 5,4% 93,2% 0,2% 0,4%
1930 14 21 260 1.142 12.450 51 136 457 0,1% 0,1% 1,8% 8,1% 88,5% 0,4% 1,0%
1947 42 33 323 3.220 10.593 246 662 877 0,3% 0,2% 2,1% 21,3% 70,1% 1,6% 4,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 27 186 13.232 0,2% 1,4% 98,4%
1930 57 482 13.535 0,4% 3,4% 96,2%
1947 197 919 13.761 1,3% 6,2% 92,5%

HergenrathBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 12 2 18 32 1.208 5 6 66 0,9% 0,2% 1,4% 2,5% 94,2% 0,4% 0,5%
1930 1 3 33 101 925 3 20 39 0,1% 0,3% 3,0% 9,3% 85,2% 0,3% 1,8%
1947 3 7 39 199 846 27 41 35 0,3% 0,6% 3,4% 17,1% 72,8% 2,3% 3,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 14 30 1.239 1,1% 2,3% 96,6%
1930 6 62 1.018 0,6% 5,7% 93,7%
1947 27 83 1.051 2,3% 7,1% 90,5%

KelmisBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920
1930 14 9 71 811 3.335 5 24 194 0,3% 0,2% 1,7% 19,0% 78,1% 0,1% 0,6%
1947 9 10 70 1.802 1.724 92 300 142 0,2% 0,2% 1,7% 45,0% 43,0% 2,3% 7,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920
1930 22 272 3.974 0,5% 6,4% 93,1%
1947 67 538 3.361 1,7% 13,6% 84,7%

Neu-MoresnetBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 3 0 17 29 486 2 4 25 0,6% 0,0% 3,1% 5,4% 89,8% 0,4% 0,7%
1930 1 0 16 123 423 3 7 19 0,2% 0,0% 2,8% 21,5% 73,8% 0,5% 1,2%
1947 3 4 36 162 364 21 38 12 0,5% 0,6% 5,7% 25,8% 58,0% 3,3% 6,1%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 6 38 497 1,1% 7,0% 91,9%
1930 3 57 513 0,5% 9,9% 89,5%
1947 17 84 512 2,8% 13,7% 83,5%

totaal van de fusiegemeente KelmisBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920
1930 16 12 120 1.035 4.683 11 51 252 0,3% 0,2% 2,0% 17,5% 79,0% 0,2% 0,9%
1947 15 21 145 2.163 2.934 140 379 189 0,3% 0,4% 2,5% 37,3% 50,6% 2,4% 6,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920
1930 31 391 5.505 0,5% 6,6% 92,9%
1947 111 705 4.924 1,9% 12,3% 85,8%

LontzenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 15 14 175 244 1.374 12 43 88 0,8% 0,7% 9,3% 13,0% 73,2% 0,6% 2,3%
1930 7 27 322 500 1.251 14 42 102 0,3% 1,2% 14,9% 23,1% 57,8% 0,6% 1,9%
1947 11 14 243 767 1.005 44 129 81 0,5% 0,6% 11,0% 34,7% 45,4% 2,0% 5,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 27 298 1.552 1,4% 15,9% 82,7%
1930 28 495 1.640 1,3% 22,9% 75,8%
1947 29 621 1.439 1,4% 29,7% 68,9%

WalhornBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 8 1 6 27 1.046 1 2 42 0,7% 0,1% 0,5% 2,5% 95,9% 0,1% 0,2%
1930 1 0 0 47 958 5 1 34 0,1% 0,0% 0,0% 4,6% 94,7% 0,5% 0,1%
1947 12 13 15 201 786 33 21 58 1,1% 1,2% 1,4% 18,6% 72,7% 3,1% 1,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 9 10 1.072 0,8% 0,9% 98,3%
1930 1 4 1.007 0,1% 0,4% 99,5%
1947 35 44 1.001 3,2% 4,1% 92,7%

totaal van de fusiegemeente LontzenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 23 15 181 271 2.420 13 45 130 0,8% 0,5% 6,1% 9,1% 81,5% 0,4% 1,5%
1930 8 27 322 547 2.209 19 43 136 0,3% 0,9% 10,1% 17,2% 69,6% 0,6% 1,4%
1947 23 27 258 968 1.791 77 150 139 0,7% 0,8% 7,8% 29,4% 54,4% 2,3% 4,6%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 36 308 2.624 1,2% 10,4% 88,4%
1930 29 499 2.647 0,9% 15,7% 83,4%
1947 64 665 2.440 2,0% 21,0% 77,0%

EynattenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 1 4 9 46 1.225 1 3 53 0,1% 0,3% 0,7% 3,6% 95,0% 0,1% 0,2%
1930 3 0 22 76 982 1 8 55 0,3% 0,0% 2,0% 7,0% 89,9% 0,1% 0,7%
1947 2 3 43 136 826 18 35 36 0,2% 0,3% 4,0% 12,8% 77,7% 1,7% 3,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 6 23 1.260 0,5% 1,8% 97,8%
1930 5 42 1.045 0,5% 3,8% 95,7%
1947 6 80 951 0,6% 7,7% 91,7%

HausetBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 4 5 8 40 832 5 5 34 0,4% 0,6% 0,9% 4,4% 92,5% 0,6% 0,6%
1930 6 4 16 89 651 3 4 26 0,8% 0,5% 2,1% 11,5% 84,2% 0,4% 0,5%
1947 5 1 19 200 534 9 36 24 0,6% 0,1% 2,4% 24,9% 66,4% 1,1% 4,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 14 21 864 1,6% 2,3% 96,1%
1930 11 34 728 1,4% 4,4% 94,2%
1947 15 55 732 1,9% 6,9% 91,3%

RaerenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 0 10 17 32 3.590 1 13 119 0,0% 0,3% 0,5% 0,9% 98,0% 0,0% 0,4%
1930 4 3 39 175 3.075 1 19 110 0,1% 0,1% 1,2% 5,3% 92,7% 0,0% 0,6%
1947 0 1 47 478 2.538 31 90 92 0,0% 0,0% 1,5% 15,0% 79,7% 1,0% 2,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 5 43 3.615 0,1% 1,2% 98,7%
1930 6 102 3.208 0,2% 3,1% 96,7%
1947 15 131 3.021 0,5% 4,1% 95,4%

totaal van de fusiegemeente RaerenBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 5 19 34 118 5.647 7 21 206 0,1% 0,3% 0,6% 2,0% 96,5% 0,1% 0,4%
1930 13 7 77 340 4.708 5 31 191 0,3% 0,1% 1,5% 6,6% 90,9% 0,1% 0,6%
1947 7 5 109 814 3.898 58 161 152 0,1% 0,1% 2,2% 16,1% 77,2% 1,1% 3,2%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 25 87 5.739 0,4% 1,5% 98,1%
1930 22 178 4.981 0,4% 3,4% 96,1%
1947 36 266 4.704 0,7% 5,3% 94,0%

CrombachBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 1 0 1 37 1.555 0 0 74 0,1% 0,0% 0,1% 2,3% 97,6% 0,0% 0,0%
1930 0 0 8 40 1.688 0 3 73 0,0% 0,0% 0,5% 2,3% 97,1% 0,0% 0,2%
1947 0 0 5 312 1.145 3 10 75 0,0% 0,0% 0,3% 16,6% 82,4% 0,2% 0,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 1 4 1.589 0,1% 0,3% 99,7%
1930 1 10 1.728 0,1% 0,6% 99,4%
1947 1 20 1.844 0,1% 1,1% 98,9%

LommersweilerBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 5 4 11 4 1.097 0 0 57 0,4% 0,4% 1,0% 0,4% 97,9% 0,0% 0,0%
1930 5 0 40 14 1.153 0 2 51 0,4% 0,0% 3,3% 1,2% 95,0% 0,0% 0,2%
1947 1 0 44 90 958 2 14 68 0,1% 0,0% 4,0% 8,1% 86,4% 0,2% 1,3%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 7 16 1.098 0,6% 1,4% 97,9%
1930 5 45 1.164 0,4% 3,7% 95,9%
1947 2 82 1.021 0,2% 7,4% 92,4%

RechtBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 0 3 19 288 1.128 0 2 58 0,0% 0,2% 1,3% 20,0% 78,3% 0,0% 0,1%
1930 0 1 7 279 1.084 1 6 67 0,0% 0,1% 0,5% 20,2% 78,7% 0,1% 0,4%
1947 0 0 9 363 947 2 7 45 0,0% 0,0% 0,7% 27,3% 71,3% 0,2% 0,5%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 3 162 1.275 0,2% 11,3% 88,5%
1930 2 25 1.351 0,1% 1,8% 98,0%
1947 1 38 1.289 0,1% 2,9% 97,1%

Sankt VithBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 12 7 22 133 2.195 3 6 110 0,5% 0,3% 0,9% 5,6% 92,3% 0,1% 0,3%
1930 4 6 56 326 1.979 1 17 135 0,2% 0,3% 2,3% 13,6% 82,8% 0,0% 0,7%
1947 1 3 54 500 1.398 16 59 83 0,0% 0,1% 2,7% 24,6% 68,8% 0,8% 2,9%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 17 57 2.304 0,7% 2,4% 96,9%
1930 6 133 2.250 0,3% 5,6% 94,2%
1947 6 137 1.872 0,3% 6,8% 92,9%

SchönbergBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 2 5 5 12 686 0 3 34 0,3% 0,7% 0,7% 1,7% 96,2% 0,0% 0,4%
1930 8 0 16 13 697 0 0 45 1,1% 0,0% 2,2% 1,8% 95,0% 0,0% 0,0%
1947 1 1 19 96 593 2 6 18 0,1% 0,1% 2,6% 13,4% 82,6% 0,3% 0,8%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 8 12 693 1,1% 1,7% 97,2%
1930 8 21 705 1,1% 2,9% 96,0%
1947 1 33 682 0,1% 4,6% 95,3%

totaal van de fusiegemeente Sankt VithBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920 20 19 58 474 6.661 3 11 333 0,3% 0,3% 0,8% 6,5% 91,9% 0,0% 0,2%
1930 17 7 127 672 6.601 2 28 371 0,2% 0,1% 1,7% 9,0% 88,6% 0,0% 0,4%
1947 3 4 131 1.361 5.441 25 96 289 0,0% 0,1% 1,9% 19,3% 77,1% 0,4% 1,4%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920 36 251 6.959 0,5% 3,5% 96,0%
1930 22 234 7.198 0,3% 3,1% 96,6%
1947 11 310 6.708 0,2% 4,4% 95,4%

totaal OostkantonsBewerken

Gekende talen

Aantal Aandeel
Jaar enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl enkel andere enkel nl fr & nl enkel fr de & fr enkel de de & nl de & fr & nl
1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920
1930 132 177 5.158 11.449 46.382 107 451 2.762 0,2% 0,3% 8,1% 17,9% 72,6% 0,2% 0,7%
1947 129 182 4.715 19.604 38.213 595 1.953 2.731 0,2% 0,3% 7,2% 30,0% 58,4% 0,9% 3,0%

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Aantal Aandeel
Jaar nl fr de nl fr de
1910
1920
1930 305 12.166 51.383 0,5% 19,1% 80,5%
1947 548 14.480 49.509 0,8% 22,4% 76,7%