Restrictie (wiskunde)

wiskunde

In de wiskunde betekent restrictie: de beperking van een afbeelding tot een deelverzameling van haar domein.

Definitie

bewerken

Zij   een afbeelding van een verzameling   in een verzameling  , en zij   een deelverzameling van  . De beperking van   tot   is de afbeelding met hetzelfde functievoorschrift maar op het kleinere domein  :

 

Als, zuiver technisch, de afbeelding   opgevat wordt als het drietal  , waarin  , een deelverzameling is van het cartesisch product  , dan is de restrictie van   tot   het drietal

 

Voorbeelden

bewerken
  • Zij  , dan is  .
  • De functie faculteit is de restrictie van de gammafunctie op de positieve gehele getallen.