Resolutie 880 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 880 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 4 november 1993 unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 880
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 4 november 1993
Nr. vergadering 3303
Code S/RES/880
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Cambodjaanse burgeroorlog
Beslissing Tevreden over de afloop van het vredesproces en verlenging van de terugtrekkingsperiode van de UNTAC.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1993
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Brazilië Brazilië · Vlag van Kaapverdië Kaapverdië · Vlag van Djibouti Djibouti · Vlag van Spanje Spanje · Vlag van Hongarije Hongarije · Vlag van Japan (1870–1999) Japan · Vlag van Marokko Marokko · Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland · Vlag van Pakistan Pakistan · Vlag van Venezuela 1930–1954 Venezuela
De vlag van Cambodja.
De vlag van Cambodja.

AchtergrondBewerken

In 1979 werd na de val van het Rode Khmer-regime en met steun van Vietnam en de Sovjet-Unie de Volksrepubliek Kampuchea opgericht. Het land werd gedurende het volgende decennium door Vietnam gecontroleerd via een marionettenregering. Die werd gedurende dat decennium bevochten door een regering in ballingschap die bestond uit de koningsgezinde Funcinpec, de Rode Khmer en het in 1982 gevormde Nationaal Volksbevrijdingsfront. In augustus 1989 kwamen de vier partijen en vertegenwoordigers van achttien landen bijeen in de door de Verenigde Naties gesponsorde Conferentie van Parijs. Toen een finaal akkoord eindelijk in zicht was werd de VN-Vooruitgangsmissie in Cambodja (UNAMIC) opgericht om toe te zien op de naleving van het staakt-het-vuren. De missie bereidde ook de komst van de VN-Overgangsautoriteit (UNTAC) voor die de in Parijs gesloten akkoorden in de praktijk moest brengen.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

De Veiligheidsraad was tevreden over de overgangsperiode waarin vrede, stabiliteit en verzoening bewerkstelligd werden onder leiding van Norodom Sihanouk, die nu koning van Cambodja was. Ook was er een nieuwe grondwet aangenomen. Op 24 september was een regering op poten gezet, wat het einde van de UNTAC-missie inhield. Daarmee waren de doelstellingen van het Akkoorden van Parijs om de verantwoordelijkheid van het Cambodjaanse volk en hun verkozen leiders voor de vrede, stabiliteit, verzoening en heropbouw van hun land te herstellen bereikt. De Veiligheidsraad huldigde de lidstaten die personeel hadden bijgedragen aan UNTAC en condoleerde die wiens inwoners daarbij waren omgekomen. Internationale hulp bij de rehabilitatie, heropbouw, ontwikkeling en opbouw van vrede bleef nog wel van belang. Ook moesten de militaire componenten van UNTAC veilig en ordelijk worden teruggetrokken en moesten de ontmijning en de opleidingen hiertoe verdergezet worden.

HandelingenBewerken

De Veiligheidsraad verwelkomde de troonsbestijging van Norodom Sihanouk, die een belangrijke rol speelde in het vredesproces. Daarnaast verwelkomde de Raad de vorming van een nieuwe regering en huldigde hij het werk van de UNTAC. Alle landen werden opgeroepen de soevereiniteit, onafhankelijkheid, territoriale integriteit, neutraliteit en eenheid van Cambodja te respecteren. De Veiligheidsraad eiste ook een einde aan alle geweld en militaire activiteiten tegen de regering of de UNTAC.

Gezien Cambodja's verleden was het van belang dat de naleving van de internationale humanitaire wetten in het land werd verzekerd. Ook moest de ontmijning van het land worden ondersteund door de inzet van experts, materiaal en fondsen.

De terugtrekking van de UNTAC zou op 15 november voltooid worden. De terugtrekkingsperiode voor de ontmijnings- en opleidingseenheid werd verlengd tot 30 november. Die van de politionele- en medische componenten werd verlengd tot 31 december.

De Veiligheidsraad besliste ook een team van 20 militaire verbindingsofficieren te sturen voor één mandaat van 6 maanden. Zij moesten de veiligheid in Cambodja opvolgen en helpen met militaire aangelegenheden in verband met de Akkoorden van Parijs. Ook secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali was van plan iemand aan te wijzen om de aanwezigheid van de VN in Cambodja te coördineren.

Ten slotte verwelkomde de Raad de secretaris-generaals intentie te rapporteren over de lessen die werden geleerd met de UNTAC in de context van de Agenda voor Vrede (van toenmalig secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali).

Verwante resolutiesBewerken