Resolutie 1787 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1787 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 10 december 2007 unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad. De resolutie verlengde het uitvoerend directoraat van het Antiterrorismecomité van de Veiligheidsraad met drie maanden.

Resolutie 1787
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 10 december 2007
Nr. vergadering 5795
Code S/RES/1787
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Antiterrorismecomité
Beslissing Verlengde het Uitvoerend Directoraat van het Antiterrorismecomité met 3 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2007
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van België België · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Slowakije Slowakije
Een demonstratie door een Jordaans antiterreurbataljon (foto: jun 2007).

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

De Veiligheidsraad bevestigde dat terrorisme een van de grootste bedreigingen voor de vrede en veiligheid vormde. De Algemene Vergadering had nu middels haar resolutie 60/288 de globale VN-antiterreurstrategie aangenomen en een ondersteundende task force opgericht. Alle landen moesten maatregelen nemen tegen het terrorisme en werden geprezen om hun samenwerking met het Antiterrorismecomité van de Veiligheidsraad.

Handelingen bewerken

De termijn van dat comité, zoals vermeld in resolutie 1535, werd verlengd tot 31 maart 2008. Ook werd de directeur van het uitvoerend directoriaat van het Antiterrorismecomité gevraagd binnen de zestig dagen organisatorische aanpassingen aan te bevelen waar hij dat nodig achtte.

Verwante resoluties bewerken