Resolutie 1779 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1779 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 28 september 2007 met unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen en verlengde het waarnemingspanel dat toezag op het wapenembargo tegen Darfur met ruim een jaar[1].

Resolutie 1779
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 28 september 2007
Nr. vergadering 5750
Code S/RES/1779
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Conflict in Darfur
Beslissing Verlengde het panel van experts dat toezag op het wapenembargo tegen Darfur met 1 jaar.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2007
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van België België · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Slowakije Slowakije
Het geplunderde en platgebrandde stadje Tawilla in Noord-Darfoer. Het werd door Janjaweed-milities aangevallen die 17 mensen in en 68 nabij het stadje doodden. 14.000 Inwoners en 9000 vluchtelingen sloegen op de vlucht.

Achtergrond bewerken

  Zie Conflict in Darfur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde janjaweed-milities. Die laatsten gingen over tot etnische zuiveringen en in de volgende jaren werden in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

De VN-Veiligheidsraad bleef zich verbinden aan de volledige uitvoering van het vredesakkoord van 9 januari 2005 en het overeengekomen raamwerk om het conflict in Darfur op te lossen en het geweld en de wreedheden er ten einde te brengen. Men betreurde dat het akkoord niet door alle ondertekenaars en partijen in het conflict werd uitgevoerd.

Men herhaalde ook de bezorgdheid over het geweld, de straffeloosheid en de verslechterende humanitaire situatie die zo werd veroorzaakt. Men was verder bezorgd om de veiligheid van de bevolking en hulpverleners alsook de toegang van de bevolking in nood tot die hulpverlening. Alle partijen in Darfur werden opgeroepen de offensieven onmiddellijk te staken.

Voorts eiste de Veiligheidsraad opnieuw dat er geen luchtbombardementen meer zouden zijn en dat hier geen vliegtuigen met VN-markeringen meer voor gebruikt zouden worden. Op alle partijen werd ook aangedrongen deel te nemen aan de onderhandelingen in Libië op 27 oktober.

Handelingen bewerken

De Veiligheidsraad besliste het mandaat van het toenmalige panel van experts dat krachtens resolutie 1591 toezag op het wapenembargo tegen Darfur te verlengen tot 15 oktober 2008. Het panel werd gevraagd te coördineren met de AU-AMIS- en de AU/VN-UNAMID-operaties in de regio. Ten slotte werd op alle landen, VN-organen, de AU en andere betrokken partijen aangedrongen hun medewerking te verlenen aan het panel door vooral informatie te verschaffen.

Verwante resoluties bewerken