Resolutie 1774 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1774 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen op 14 september 2007, en stelde Hassan Jallow opnieuw aan als openbaar aanklager van het Rwandatribunaal.[1]

Resolutie 1774
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 14 september 2007
Nr. vergadering 5741
Code S/RES/1774
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Rwandese genocide
Beslissing Aanstelling openbaar aanklager.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2007
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van België België · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Slowakije Slowakije
Het gedenkteken aan de Rwandese genocide nabij de hoofdstad Kigali (foto: dec 2003).

Achtergrond bewerken

  Zie Rwandese Genocide en Rwandatribunaal voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Toen Rwanda een Belgische kolonie was, werd de Tutsi-minderheid in het land verheven tot een elitie die de grote Hutu-minderheid wreed onderdrukte. Na de onafhankelijkheid werden de Tutsi verdreven en namen de Hutu de macht over. Het conflict bleef aanslepen, en in 1990 vielen Tutsi-milities verenigd als het FPR Rwanda binnen. Met westerse steun werden zij echter verdreven.

In Rwanda zelf werd de Hutu-bevolking opgehitst tegen de Tutsi. Dat leidde begin 1994 tot de Rwandese genocide. De UNAMIR-vredesmacht van de Verenigde Naties kon vanwege een te krap mandaat niet ingrijpen. Later dat jaar werd het Rwandatribunaal opgericht om de daders te vervolgen.

Inhoud bewerken

Secretaris-generaal Ban Ki-moon had Hassan Jallow genomineerd om opnieuw aan te stellen als openbaar aanklager van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda.

Met resolutie 1503 was aan het Rwandatribunaal gevraagd te zorgen dat alle rechtszaken tegen eind 2008 waren afgelopen en dat al haar werk eind 2010 zou zijn voltooid.

De Veiligheidsraad besloot Hassan Bubacar Jallow opnieuw aan te stellen als openbaar aanklager met ingang op 15 september 2007 voor een ambtstermijn van vier jaar, die eerder kon worden beëindigd als het tribunaal eerder zou aflopen.

Verwante resoluties bewerken