Resolutie 1749 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1749 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen op 28 maart 2007, en beëindigde de vereiste om alle wapenleveringen aan Rwanda te melden aan het 918-comité van de Veiligheidsraad.

Resolutie 1749
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 28 maart 2007
Nr. vergadering 5650
Code S/RES/1749
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Rwandese burgeroorlog
Beslissing Beëindigde de vereiste om alle wapenleveringen te meldden aan het 918-Comité van de Veiligheidsraad.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2007
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van België België · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Slowakije Slowakije
Rwanda.

Achtergrond bewerken

  Zie Rwandese Genocide en Rwandatribunaal voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Toen Rwanda een Belgische kolonie was, werd de Tutsi-minderheid in het land verheven tot een elitie die de grote Hutu-minderheid wreed onderdrukte. Na de onafhankelijkheid werden de Tutsi verdreven en namen de Hutu de macht over. Het conflict bleef aanslepen, en in 1990 vielen Tutsi-milities verenigd als het FPR Rwanda binnen. Met westerse steun werden zij echter verdreven.

In Rwanda zelf werd de Hutu-bevolking opgehitst tegen de Tutsi. Dat leidde begin 1994 tot de Rwandese genocide. De UNAMIR-vredesmacht van de Verenigde Naties kon vanwege een te krap mandaat niet ingrijpen. Later dat jaar werd het Rwandatribunaal opgericht om de daders te vervolgen.

Inhoud bewerken

Rwanda vroeg dat de maatregelen die in 1995 met resolutie 1011 tegen het land waren opgelegd, een wapenembargo, zouden worden beëindigd.

Het was van belang dat alle landen ervoor zorgden dat wapens niet in handen van gewapende groepen terechtkwamen. De ontwikkelingen in Rwanda en het Grote Merengebied verliepen intussen in positieve zin.

Aldus besloot de Veiligheidsraad de maatregelen die waren opgelegd met paragraaf °11 van resolutie 1011, namelijk de vereiste dat alle landen wapenexporten naar Rwanda meldden aan het 918-comité en dat Rwanda wapenimporten registreerde en eveneens meldde aan dat comité, per direct te beëindigen.

Verwante resoluties bewerken