Resolutie 1505 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1505 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen op 4 september 2003. De Veiligheidsraad stelde Hassan Jallow aan als openbaar aanklager van het Rwandatribunaal. Voordien hadden dit tribunaal en het Joegoslaviëtribunaal dezelfde openbaar aanklager.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1505
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 4 september 2003
Nr. vergadering 4819
Code S/RES/1505
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Rwandese genocide
Beslissing Aanstelling openbaar aanklager.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2003
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Angola Angola · Vlag van Bulgarije Bulgarije · Vlag van Chili Chili · Vlag van Kameroen Kameroen · Vlag van Spanje Spanje · Vlag van Duitsland Duitsland · Vlag van Guinee Guinee · Vlag van Mexico Mexico · Vlag van Pakistan Pakistan · Vlag van Syrië Syrië
Het bevolkingsaantal van Rwanda nam sterk af ten tijde van de Rwandese genocide.
Het bevolkingsaantal van Rwanda nam sterk af ten tijde van de Rwandese genocide.

AchtergrondBewerken

  Zie Rwandese Genocide en Rwandatribunaal voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Toen Rwanda een Belgische kolonie was, werd de Tutsi-minderheid in het land verheven tot een elitie die de grote Hutu-minderheid wreed onderdrukte. Na de onafhankelijkheid werden de Tutsi verdreven en namen de Hutu de macht over. Het conflict bleef aanslepen, en in 1990 vielen Tutsi-milities verenigd als het FPR Rwanda binnen. Met westerse steun werden zij echter verdreven.

In Rwanda zelf werd de Hutu-bevolking opgehitst tegen de Tutsi. Dat leidde begin 1994 tot de Rwandese genocide. De UNAMIR-vredesmacht van de Verenigde Naties kon vanwege een te krap mandaat niet ingrijpen. Later dat jaar werd het Rwanda-tribunaal opgericht om de daders te vervolgen.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

  • Herinnert aan resolutie 1503.
  • Merkt op dat die resolutie de nieuwe functie van openbaar aanklager van het Rwandatribunaal creëerde.
  • Verwijst naar artikel °15(4) van de statuten van het tribunaal dat met resolutie 1503 werd aangenomen.
  • Overwoog de voordracht van Hassan Jallow als openbaar aanklager door secretaris-generaal Kofi Annan.
  • Stelt Hassan Bubacar Jallow aan als openbaar aanklager van het Rwanda-tribunaal met ingang op 15 september voor een ambtstermijn van vier jaar.

Verwante resolutiesBewerken

  Originele werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1505 op de Engelstalige Wikisource.