Resolutie 1467 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1467 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 18 maart 2003.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1467
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 18 maart 2003
Nr. vergadering 4720
Code S/RES/1467
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Illegale wapenhandel, huurlingen en West-Afrika
Beslissing Nam een verklaring aan over illegale wapenhandel en huurlingen in West-Afrika.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2003
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Angola Angola · Vlag van Bulgarije Bulgarije · Vlag van Chili Chili · Vlag van Kameroen Kameroen · Vlag van Spanje Spanje · Vlag van Duitsland Duitsland · Vlag van Guinee Guinee · Vlag van Mexico Mexico · Vlag van Pakistan Pakistan · Vlag van Syrië Syrië
West-Afrika.
West-Afrika.

InhoudBewerken

ResolutieBewerken

De Veiligheidsraad:

  • Besluit de verklaring in annex getiteld proliferatie van kleine vuurwapens en lichte wapens en activiteiten van huurlingen: bedreiging van de vrede en veiligheid in West-Afrika aan te nemen.

AnnexBewerken

De Veiligheidsraad was bezorgd om de invloed van kleine vuurwapens, lichte wapens en huurlingen op de vrede en veiligheid in West-Afrika. De landen in die regio werden opgeroepen om de eerder hiertegen genomen maatregelen te versterken. Ze werden ook gevraagd volgende aanbevelingen te overwegen:

a. Het moratorium uitbreiden met informatie-uitwisseling over wapenaankopen door ECOWAS-lidstaten,
b. Meer transparantie met onder meer een ECOWAS-wapenregister,
c. De nationale commissies die toezien op het moratorium versterken,
d. Het ECOWAS-secretariaat versterken,
e. Vliegtuigregisters digitaliseren om het toezicht op het luchtruim te verbeteren,
f. Introductie van een standaardgebruikerscertificaat voor ingevoerde wapens.

De Raad was voorts bezorgd om de schendingen van de wapenembargo's in West-Afrikaanse landen en riep de lidstaten op die te respecteren. De bevolking in de regio moest bewust worden gemaakt van de gevaren van de illegale wapenhandel en huurlingen. De landen in de regio werden ook opgeroepen militaire steun aan gewapende groepen in buurlanden stop te zetten en te verhinderen dat hun grondgebied als uitvalsbasis werd gebruikt. Wapenproducerende landen werden opgeroepen meer controle te verwerven over de uitvoer van hun wapens.

Verwante resolutiesBewerken

Bronnen over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1467 van de Engelstalige Wikisource.