Resolutie 1460 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1460 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 30 januari 2003.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1460
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 30 januari 2003
Nr. vergadering 4695
Code S/RES/1460
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Kinderen in gewapende conflicten.
Beslissing Vroeg partijen in conflicten die kindsoldaten inzetten om hiermee te stoppen.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2003
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Angola Angola · Vlag van Bulgarije Bulgarije · Vlag van Chili Chili · Vlag van Kameroen Kameroen · Vlag van Spanje Spanje · Vlag van Duitsland Duitsland · Vlag van Guinee Guinee · Vlag van Mexico Mexico · Vlag van Pakistan Pakistan · Vlag van Syrië Syrië
Een 13-jarige kindsoldaat uit de Finse Burgeroorlog in 1918.
Een 13-jarige kindsoldaat uit de Finse Burgeroorlog in 1918.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

Alle betrokken partijen werden eraan herinnert dat ze het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht moesten naleven, vooral inzake kinderen. Landen moesten de straffeloosheid tegenover genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tegen kinderen beëindigen. Kinderen in gewapende conflicten moesten ook toegang hebben tot hulpverlening. Min 15-jarigen opnemen in het leger of inzetten bij vijandelijkheden gold als een oorlogsmisdaad.

HandelingenBewerken

De Raad stond achter de oproep van de secretaris-generaal om een tijdperk te beginnen met internationale normen en standaarden voor de bescherming van kinderen in gewapende conflicten. Partijen die kindsoldaten inzetten werden opgeroepen hiermee onmiddellijk te stoppen. De secretaris-generaal had een lijst van dergelijke partijen aan zijn rapport toegevoegd.

Bij de lidstaten werd aangedrongen op maatregelen om de illegale handel in lichte wapens aan conflictgebieden aan banden te leggen. Men was ook bezorgd om het seksueel geweld dat vooral tegen meisjes werd gepleegd; ook door hulpverleners en vredeshandhavers. Landen die vredeshandhavers bijdroegen werden gevraagd een gedragscode uit te schrijven.

Ten slotte werd de secretaris-generaal gevraagd tegen 31 oktober te rapporteren over onder meer:

a. De vooruitgang van de opgelijste partijen in het beëindigen van het gebruik van kindsoldaten,
b. Een beoordelen van de kinderrechtenschendingen in conflictgebieden en de rol van illegale grondstofontginning en wapensmokkel,
c. Voorstellen om beter toe te zien op de naleving van de internationale normen en standaarden voor de bescherming van kinderen in conflicten,
d. Richtlijnen om de specifieke noden van kinderen op te nemen in ontwapenings-, demobilisatie-, rehabilitatie- en herintegratieprogramma's, door bijvoorbeeld kinderbeschermingsadviseurs.

Verwante resolutiesBewerken

Bronnen over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1460 van de Engelstalige Wikisource.