Resolutie 1379 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1379 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 20 november 2001.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1379
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 20 november 2001
Nr. vergadering 4423
Code S/RES/1379
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Kinderen in gewapende conflicten.
Beslissing Vroeg maatregelen ter bescherming van kinderen in gewapende conflicten.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2001
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Bangladesh Bangladesh · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Ierland Ierland · Vlag van Jamaica Jamaica · Vlag van Mali Mali · Vlag van Mauritius Mauritius · Vlag van Noorwegen Noorwegen · Vlag van Singapore Singapore · Vlag van Tunesië Tunesië · Vlag van Oekraïne Oekraïne
Een Vietnamese kindsoldaat anno 1968.
Een Vietnamese kindsoldaat anno 1968.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

De Veiligheidsraad erkende dat gewapende conflicten een grote impact hadden op kinderen en derhalve de vrede op lange termijn. Alle betrokken partijen moesten het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht ter zake naleven, vooral al het over kinderen ging.

HandelingenBewerken

De Veiligheidsraad wilde aandacht schenken aan kinderen in gewapende conflicten en aan hen denken als over het mandaat van een vredesoperatie werd beslist. De strijdende partijen zouden desgepast worden opgeroepen om maatregelen te nemen om vrouwen, kinderen en andere kwetsbare groepen te beschermen. Het was ook van belang dat hulpverleners ongehinderd toegang hadden tot alle kinderen.

Ook de lidstaten, de secretaris-generaal, de gespecialiseerde VN-organisaties en internationale organisaties werden gevraagd aandacht te hebben voor getroffen kinderen en hun bescherming. De secretaris-generaal werd ten slotte nog gevraagd een lijst van partijen die kindsoldaten inzetten op te stellen.

Verwante resolutiesBewerken

  Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1379 op de Engelstalige Wikisource.