Resolutie 113 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 113 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd begin april 1956 aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De elf leden van de Raad stemden unaniem voor.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 113
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 4 april 1956
Nr. vergadering 722
Code S/RES/113
Stemming
voor
11
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Arabisch-Israëlisch conflict
Beslissing Vraag om de spanningen te doen afnemen.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1956
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Australië Australië · Vlag van België België · Vlag van Cuba Cuba · Vlag van Iran (1935-1964) Iran · Vlag van Peru Peru · Vlag van Joegoslavië (1943-1992) Joegoslavië

AchtergrondBewerken

  Zie Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Nadat er wapenstilstandsakkoorden waren afgesloten tussen Israël en diens Arabische buurlanden, kwam het opnieuw tot een uitbarsting van geweld, toen het Israëlische leger eerst de door Egypte bestuurde Gazastrook aanviel en later Syrië.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad herinnerde aan de resoluties 107, 108 en 111. De Raad herinnerde aan het verzoek om stappen te ondernemen om de spanningen nabij de demarcatielijnen te doen afnemen.

De Veiligheidsraad was erg bezorgd dat deze stappen, ondanks de inspanningen van de stafchef (van de VN-Bestandtoezichtsorganisatie), niet uitgevoerd werden. De situatie tussen de partijen zou de internationale vrede en veiligheid in gevaar kunnen brengen. De Secretaris-Generaal werd dringend gevraagd een onderzoek te doen naar de toepassing en naleving van bovenstaande resoluties.

De Secretaris-Generaal werd gevraagd om met de partijen en de stafchef maatregelen te nemen om de spanningen te doen afnemen, inclusief de volgende punten:

a. Terugtrekking van de troepen van de demarcatielijnen (militaire grenzen).
b. Volledige bewegingsvrijheid van VN-waarnemers aan de demarcatielijnen, de gedemilitariseerde zones en defensieve gebieden.
c. Het treffen van lokale regelingen om incidenten te voorkomen en schendingen van de wapenstilstand meteen op te merken.

De partijen werden gevraagd om met de Secretaris-Generaal mee te werken aan de uitvoering van deze resolutie. De Secretaris-Generaal werd gevraagd om binnen een maand aan de Raad verslag uit te brengen.

Verwante resolutiesBewerken

  Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 113 op de Engelstalige Wikisource.