Hoofdmenu openen

Een residu is in het algemeen een stof die overblijft na een chemische reactie of mechanische verwerking. Al naargelang de nuttige waarde kan het afval zijn, maar net zo goed iets waar verder mee gewerkt wordt.

Bijvoorbeeld bij filtrering van een mengsel van water en zand is het zand dat op het filter achterblijft het residu en het water dat door het filter loopt het filtraat. Ook na het destilleren van ruwe aardolie ontstaat een residu. Dit residu wordt wél gebruikt, bijvoorbeeld als stookolie.

In de biochemie en moleculaire biologie verwijst de term "residu" naar een specifieke monomeer binnen de polymere keten van een polysacharide, proteïne of nucleïnezuur. Iemand zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Dit proteïne bestaat uit 118 aminozuurresiduen" of "Het histidineresidu wordt beschouwd als belangrijkste vanwege zijn imidazoolring." Opgemerkt dient te worden dat een residu verschilt van een functionele groep, wat, in bovenstaand voorbeeld de imidazoolring zou zijn.

In de milieuchemie en ecologie wordt er met residu vooral een schadelijke stof (bijvoorbeeld een chemisch bestrijdingsmiddel) bedoeld, die zich in lucht, bodem, planten, dieren, voedingsmiddelen of veevoer kan bevinden. Via de voedselketen kunnen schadelijke residuen ook worden overgebracht naar de mens.