Renteneurose-arrest

Het arrest Henderson/Gibbs (HR 8 februari 1985, NJ 1986/137) beter bekend als renteneurose-arrest, is een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad waarin werd beslist dat ook schade veroorzaakt door een zogenaamde renteneurose voor rekening van de aansprakelijke partij kan komen.

Renteneurose
Datum 8 februari 1985
Partijen Henderson / Gibbs en de Nederlandse Antillen
Instantie Hoge Raad der Nederlanden
Rechters S. Royer, A.C. van den Blink, Ch.Th. Hermans, A.R. Bloembergen, S. Boekman
Adv.-gen. M.R. Mok
Soort zaak   civiel
Procedure cassatie
Wetgeving 1401 BW (oud)
Nieuw BW 6:162 BW
Onderwerp   aansprakelijkheid voor letselschade, omvang schadevergoeding
Vindplaats   NJ 1986/137, m.nt. C.J.H. Brunner
VR 1985/107
AA 1987, p. 99, m.nt. J.H. Nieuwenhuis
ECLI   ECLI:NL:HR:1985:AG4961

CasusBewerken

Tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht in Oranjestad op Aruba heeft Gibbs, een politieagent, Henderson met zijn wapenstok onrechtmatig op het hoofd geslagen. Als gevolg hiervan krijgt Henderson lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en geheugenverlies. Als gevolg van de persoonlijkheidsstructuur van Henderson blijft hij om schadevergoeding vragen, een renteneurose.

Hoge RaadBewerken

De Hoge Raad oordeelt dat ook een renteneurose toegerekend kan worden aan de onrechtmatige daad van Gibbs. Volgens de Hoge Raad:

 

Bij een onrechtmatige daad die bestaat in het toebrengen van letsel zullen de gevolgen van een door de persoonlijke predispositie van het slachtoffer bepaalde reactie op die daad in het algemeen als een gevolg van de onrechtmatige daad aan de dader moeten worden toegerekend, ook al houdt die reactie mede verband met de neurotische behoefte van het slachtoffer een vergoeding te verkrijgen en ook al zijn die gevolgen daardoor ernstiger en langer van duur dan in de normale lijn der verwachtingen ligt.

 

Een en ander zou anders zijn als het slachtoffer niet voldoet aan zijn schadebeperkingsplicht, dat wil zeggen, niet alles redelijkerwijs in het werk stelt om te herstellen.

Zie ookBewerken

BronBewerken