Religieus humanisme

Religieus humanisme is een integratie van religieuze gevoelens, rituelen of spiritualiteit met humanistische overtuigingen. De menselijke ervaringen, waarden, belangen en mogelijkheden staan hierbij centraal.

Er zijn twee mogelijke vertrekpunten voor religieus humanisme: sommigen vertrekken vanuit het humanistische gezichtspunt, maar staan daarbij open voor spiritualiteit, religieuze gevoelens of rituelen, anderen vertrekken vanuit een religieuze traditie (christendom, jodendom, islam) maar met een humanistische houding van 'redelijkheid'.

De niet-religieuze stroming binnen het humanisme is het seculier humanisme. Spiritueel humanisme onderscheidt zich van het seculiere humanisme maar ook van het religieus humanisme. De spiritualiteit wordt gevonden in de eenheid met de natuur. De mens heeft daarin zijn eigen plaats en verantwoordelijkheid. Geen religie met regels, wel een spirituele eenheid die geleefd kan worden in volle verantwoordelijkheid voor eigen daden.

Sinds begin 2020 is er een leerstoel Religieus Humanisme en Compassie met een bijzonder hoogleraar ingesteld aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Doel van deze leerstoel is om de religieus-humanistische traditie beter te bestuderen, wetenschappelijk te publiceren en docenten en studenten kennis te laten maken met dit gedachtegoed. Deze leerstoel is op bekostiging van het Apostolisch Genootschap.[1]

Zie ookBewerken

Verder lezenBewerken

 • Leo Apostel, Atheïstische spiritualiteit. (VUBPress, Brussel; 1998)
 • Alphons van Dijk, Over (de) Verlichting; een inleiding tot het boeddhisme voor humanistisch geïnspireerde mensen. (Damon, Leende; 1999)
 • Joachim Duyndam e.a. (red.), Humanisme en religie; controverses, bruggen, perspectieven. (Eburon Delft, 2005)
 • E.G. Hoekstra en M.H. Ipenburg. Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Derde druk. Kok, 2000: zie Religieus humanisme
 • S. van IJssel. Daar hebben humanisten het niet zo over. Over de rol van spiritualiteit in leven en werk van humanistisch geestelijk raadslieden (Eburon, Delft: 2007)
 • Wouter Kuijlman, Een mantel met sterren; religieus humanisme in het Humanistisch Verbond (Humanistisch Archief, Utrecht; 2001)
 • R.M. Nepveu. Religieus humanisme. Enkele fenomenologische opmerkingen. In: A.D. Fokker en R.M. Nepveu, red. Onderweg met Prof. Dr. P. Smits. 25 opstellen ter gelegenheid van zijn 90-ste verjaardag. Stichting N.V.O., 1996, pp. 14-19
 • R.M. Nepveu. Religieus humanisme als open levenshouding. Nieuwe Stemmen 86 (2003): 7-12
 • Rekenschap jg 35, nr 1 (maart 1988) Thema: Religieus humanisme
 • Rekenschap jg 40, nr 2 (juni 1990) Thema: Humanisme en spiritualiteit
 • P. Smits, Veranderend wereldbeeld, mensbeeld, godsbeeld. (Van Gorcum, Assen; 1981)
 • F. Spits. Bevrijdend Humanisme. Arbeiderspers, 1965: Rede en religie pp. 95-100
 • Robert C. Solomon, Spiritualiteit voor sceptici.(Ten Have, 2004) Vert. Ronald Kuil; oorspr. titel: Spirituality for the skeptic: the thoughtful love of life. (Oxford University Press, 2002)
 • Tijdschrift voor Humanistiek, jg 4, nr 13 (maart 2003), Thema: Humanisme en spiritualiteit
 • Han F. de Wit, 'Boeddhisme als een spiritueel humanisme' in: F. Elders, 'Humanisme en boeddhisme; een paradoxale vergelijking' (Asoka, Niewerkerk ad IJssel/VUBpress, Brussel 2000)

ReferentiesBewerken