Rek (mechanica)

natuurkundige grootheid die de geometrische vervorming van een materiaal beschrijft

Rek, aangeduid met en ook wel extensie genoemd, is een natuurkundige grootheid die de geometrische vervorming van een materiaal beschrijft, als gevolg van een bepaalde spanning waaronder het materiaal staat. Rek in de tegenovergestelde richting wordt druk genoemd en beschrijft de vervorming door spanning die het materiaal als het waren samen "drukt". Negatieve rek wordt ook wel stuik genoemd. Het zijn belangrijke begrippen in de materiaalkunde en mechanica.

Overzicht van rek
Overzicht van drie vormen van spanning op een cylinder. Drukspanning in het blauw. Ontspannen cylinder in het grijs. Rekspanning in het rood.

RekBewerken

Rek is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen de lengteverandering   en de oorspronkelijke lengte   van een stuk materiaal aangeeft.

De rek wordt gedefinieerd als:

 

Waarbij:

  •   is de rek, een dimensieloos getal,
  •   is de lengteverandering m,
  •   is de oorspronkelijke lengte in m.

Rek ontstaat door het uitoefenen van een kracht, bijvoorbeeld door een trekkracht aan een staaf of staalkabel. De rekindex hangt af van de elasticiteitsmodulus van het materiaal waar de kracht op werkt. Men kan de relatie tussen spanning en rek in een grafiek uitzetten, het spanning-rekdiagram.

RekstijfheidBewerken

De rekstijfheid is een grootheid die de weerstand van een materiaal tegen rek weergeeft. Dit wordt meestal aangegeven door:

 

Waarbij:

  •   is de rekstijfheid in N,
  •   is de elasticiteitsmodulus in N/mm2,
  •   is de oppervlakte in mm2.

RekanalyseBewerken

Voor het meten van de rek worden de volgende middelen of technieken toegepast:

Zie ookBewerken