Een reisdocument is een document dat de houder toestemming verleent tot het betreden van en reizen door een bepaald land of gebied.

Tot de reisdocumenten behoren de volgende documenten:

Documentnummer O of 0?

bewerken

In het documentnummer van de Nederlandse reisdocumenten komt de letter "O" niet voor. Het is wel mogelijk dat het documentnummer het cijfer "0" (nul) bevat.