Regionaal Historisch Centrum

Een Regionaal Historisch Centrum (RHC) is de algemene naam van een cultuurhistorische instelling die via het beheer en beschikbaar stellen van diverse historische bronnen het onderzoek naar de historie in alle mogelijke vormen wil bevorderen. Vaak komt een RHC voort uit een fusie van twee of meer culturele instellingen in een bepaalde regio die voorheen in afzonderlijke disciplines werkzaam waren: archiefdiensten, bibliotheken, musea of documentatiecentra op een specifiek terrein. Veel RHC's fungeren als een openbaar lichaam welke haar juridische grondslag vindt in een Gemeenschappelijke Regeling.

De term werd oorspronkelijk gebruikt als soortnaam voor de nieuwe instellingen die op provinciaal niveau moesten ontstaan uit de fusies van de Rijksarchieven in de provincies met andere culturele instellingen. Hieruit ontstonden diensten die in algemene zin als "Regionaal Historisch Centrum" worden aangeduid, maar in naamgeving vaak sterk afwijken.

Sindsdien werden ook andere fusies tussen regionale of lokale archiefdiensten met bibliotheken, musea of documentatiecentra aangeduid als "Regionaal Historisch Centrum", dat soms wel, soms gedeeltelijk en soms niet in de naamgeving terugkeerde. In andere gevallen nam een gemeentearchief van een bepaalde gemeente het (statische) archiefbeheer van omringende gemeenten over, waarna de naamgeving "Gemeentearchief ..." niet meer voldeed en ook op een meer algemenere benaming werd overgegaan. In beide gevallen zijn de nieuwe diensten vaak herkenbaar aan aanduidingen als "Historisch Centrum ..." of "Regionaal Archief ...".