Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité

Een Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité (RESOC) is het tripartiet overlegorgaan in Vlaanderen. Het wordt georganiseerd op streekniveau tussen de lokale sociale partners en de lokale besturen van de provincie en gemeenten.

Geschiedenis

bewerken

De RESOC-structuur en werking werden opgericht bij decreet van 7 mei 2004. Zij werden voortaan geacht een streekplan te ontwikkelen en voor te leggen bij elke nieuwe ambtstermijn van de provincie- en gemeenteraden. De eerste Streekpacten liepen van 2007 tot 2012.

Missie en werking

bewerken

Een RESOC heeft als doel een strategische visie voor een regio op sociaal-economisch vlak te ontwikkelen en het lokale sociaal overleg te organiseren. Deze wordt neergeschreven in een streekpact, dat elke zes jaar wordt vernieuwd. Hierin staat het beleid en de te ondernemen acties voor de komende legislatuur, alsook de compromissen van de sociale partners op het vlak van economie en tewerkstelling. Een streekpact wordt bekrachtigd door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten en de provincieraad. Daarnaast vormen de RESOC's een adviesorgaan inzake socio-economische thema's waarop de Vlaamse Regering, de provincie- en gemeentebesturen beroep kunnen doen. Ten slotte schrijven ze een jaarprogramma uit en werken ze mee aan het VDAB-jaaractieplan.

Samenstelling

bewerken

Een RESOC is samengesteld uit 8 vertegenwoordigers van de lokale werknemersorganisaties (ABVV, ACV en ACLVB), 8 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties (Voka, UniZO, Boerenbond en Verso) en ten slotte 4 vertegenwoordigers van de gemeenten en 4 voor de provincie. Daarnaast kan een RESOC autonoom beslissen om bijkomende organisaties of personen uit te nodigen.

Administratieve indeling

bewerken

De geografische indeling van de RESOC's komt grotendeels overeen met die van de administratieve arrondissementen. Uitzondering hierop vormt Limburg dat slechts één RESOC organiseert binnen de provincie, 'Zuid-West-Vlaanderen' (1 RESOC voor 3 arrondissementen), 'Meetjesland, Leie en Schelde' en 'Waas & Dender' (ieders 1 RESOC voor 2 arrondissementen).

RESOC Voorzitter Arrondissement(en)
RESOC Westhoek Guido Decorte[1] Diksmuide / Ieper / Veurne
RESOC Oostende Bart Bronders[2] Oostende
RESOC Brugge Dirk De Fauw[3] Brugge
RESOC Midden-West-Vlaanderen Hendrik Verkest[4] Roeselare / Tielt
RESOC Zuid-West-Vlaanderen Stefaan De Clerck[5] Kortrijk
RESOC Gent Sofie Bracke[6] Gent
RESOC Zuid-Oost-Vlaanderen Jenne De Potter[7] Aalst / Oudenaarde
RESOC Meetjesland, Leie en Schelde Koen Loete[8] Eeklo
RESOC Waas & Dender Bart Van Malderen[9] Dendermonde / Sint-Niklaas
RESOC Leuven Manu Claes[10] Leuven
RESOC Halle-Vilvoorde Bart Bronders[11] Halle-Vilvoorde
RESOC Antwerpen Robert Voorhamme[12] Antwerpen
RESOC Mechelen Caroline Gennez[13] Mechelen
RESOC Kempen Johan Leysen[14] Turnhout
RESOC Limburg Marc Vandeput[15] Limburg
bewerken