Regering-Maraite II

De regering-Maraite II (5 december 1990 - 13 juni 1995) was de derde regering van de Duitstalige Gemeenschap, onder leiding van Joseph Maraite. De regering bestond uit een tripartite van CSP, SP en PFF. Ze volgde de regering-Maraite I op, na de verkiezingen van 28 oktober 1990 en werd opgevolgd door de regering-Maraite III, die gevormd werd na de verkiezingen van 21 mei 1995.

Regering-Maraite II
Vlag van de Duitstalige gemeenschap Duitstalige Gemeenschapsregering
Coalitie CSP
PFF
SP
Zetels 17 op 25 (28 oktober 1990)
Minister-president Joseph Maraite
Start 5 december 1990
Einde 13 juni 1995
Voorganger Maraite I
Opvolger Maraite III
Portaal  Portaalicoon   België
Politiek

VerloopBewerken

Op 8 maart 1994 werd er tussen de gewesten, de gemeenschapen en de federale regering een akkoord gesloten over het Belgische buitenlands beleid. Dat akkoord werd in het Egmontpaleis ondertekend door de federale minister van buitenlandse zaken Willy Claes, de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande, de Waalse minister-president Robert Collignon, vice-voorzitter Jos Chabert van het Brusselse gewest, minister Michel Lebrun van de Franse gemeenschap, en voorzitter Joseph Maraite van de Duitstalige gemeenschapsregering.

Het Verdrag van Maastricht maakte het mogelijk dat België in de ministerraden vertegenwoordigd wordt door een minister van de gewesten of gemeenschappen. Het Belgische akkoord daarover voorziet vooreerst in een systeem van overleg en coördinatie omtrent de Belgische standpunten in de Europese ministerraden. Voor elke zitting plegen de federale en regionale overheden overleg, onder leiding van het federale ministerie van buitenlandse zaken.

Tijdens dat overleg wordt gestreefd naar een consensus omtrent het te verdedigen Belgische standpunt. Bij gebrek aan consensus wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de Interministeriële conferentie over het buitenlands beleid, waarin de federale overheid en de deelgebieden vertegenwoordigd zijn. Raakt die er ook niet uit, dan verhuist het dossier naar het Overlegcomité.

Het akkoord regelt voorts wie er namens België in de EU-ministerraden zal zetelen. In eerste instantie worden de taken verdeeld tussen enerzijds de federale overheid en anderzijds de deelgebieden.[1]

SamenstellingBewerken

Ambtsbekleder Ministerie Termijn Partij
  Joseph Maraite
(1949-2021)
Minister-president en minister
Financiën, Volksgezondheid en Gezin, Sport en Toerisme
5 december 1990 - 13 juni 1995 CSP
Minister
Senioren, Internationale Relaties en Monumenten en Sites
19 januari 1994 - 13 juni 1995
  Bernd Gentges
(1943)
Minister
Onderwijs en Vorming, Cultuur, Jeugd en Wetenschappelijk Onderzoek
5 december 1990 - 13 juni 1995 PFF
  Karl-Heinz Lambertz
(1952)
Minister
Media, Volwassenenonderwijs en Omscholing, Gehandicaptenbeleid en Welzijn
5 december 1990 - 13 juni 1995 SP

HerschikkingenBewerken