Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

Lutheranisme
Lutheranisme
Vrijzinnig protestantisme
Vrijzinnig protestantisme
Midden-orthodoxie
Protestantse Kerk in Nederland
Modern-gereformeerd
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Orthodox-protestantisme
Calvinisme
Gereformeerd protestantisme
Orthodox-protestantisme
Orthodox-gereformeerd
Orthodox-gereformeerden
Bevindelijk gereformeerden
Bevindelijk gereformeerden
Evangelisch

Evangelisch christendom

Reformatorisch verwijst naar de Reformatie van de zestiende eeuw en de Nadere Reformatie van de zeventiende eeuw. Sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw wordt de term (ook afgekort als refo) in Nederland vooral gebruikt als zelfaanduiding door organisaties uit de bevindelijk-gereformeerde zuil. De eerste organisatie die het begrip 'reformatorisch' beperkte tot de bevindelijk gereformeerden was het Reformatorisch Dagblad.

Daarnaast waren er nog organisaties uit de periode van voor de bevindelijk-gereformeerde zuilvorming die zichzelf als reformatorisch aanduidden. Voorbeelden hiervan zijn de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, die sinds 2010 Stichting voor Christelijke Filosofie heet, en de van 1975 tot 2001 bestaande Reformatorische Politieke Federatie (RPF), een partij die een orthodox-gereformeerde en geen bevindelijk-geformeerde grondslag had, maar ook veel evangelischen trok.

Zie ook bewerken