Hoofdmenu openen

Referendumcommissie

Nederlandse permanente commissie verantwoordelijk voor het raadgevend referendum

De referendumcommissie is sinds 2015 een Nederlandse permanente commissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van en informatievoorziening rond het raadgevend referendum dat in 2015 is ingevoerd.

De commissie heeft vier wettelijke taken in het kader van de Wet Raadgevend Referendum:[1][2]

  • Het bepalen van de dag waarop een referendum wordt gehouden. De Referendumcommissie besluit daarover na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • Het bepalen hoe de wet waarover een referendum wordt gehouden wordt aangeduid op het stembiljet;
  • Het geven van informatie aan de kiezers over de wet waarover een referendum wordt gehouden;
  • Het verstrekken van maximaal 2 miljoen euro per referendum aan subsidies ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die zich ten doel stellen het publieke debat in Nederland over de aan het referendum onderworpen wet te bevorderen. Hiervoor dient de commissie een subsidieregeling op te stellen.

Leden[3]Bewerken

De commissie heeft vijf leden waaronder een voorzitter, die worden benoemd voor een periode van vier jaar. De leden kunnen bij het aflopen van hun termijn opnieuw benoemd worden. Per 5 oktober 2015 werden de volgende leden benoemd voor een periode van vier jaar:[4]