Rechtssociologie

De rechtssociologie is een onderdeel van de sociologie waarbinnen onderzoek wordt verricht naar de wisselwerking tussen het recht en de samenleving.

Thema's binnen het vakgebied zijn onder meer:

  • de relatie tussen waarden, normen en sancties,
  • de manier waarop normen betekenis krijgen binnen bepaalde culturen en maatschappelijke structuren,
  • de rol van instituties in (de vorming van) patronen van denken en handelen,
  • het verloop van processen van socialisatie
  • de effecten van juridisering van conflicten
  • de verschillen tussen formeel recht en recht in de praktijk.

Onderwijs en onderzoek op het gebied van rechtssociologie vindt voornamelijk plaats aan universiteiten met een faculteit Rechtsgeleerdheid.