Hoofdmenu openen

Het recht op leven is een van de basismensenrechten. Dit recht staat centraal in debatten over de problematiek van abortus provocatus, de doodstraf, euthanasie, zelfverdediging en oorlog.

RechtsbronnenBewerken

Het recht op leven is onder andere verankerd in artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens[1], artikel 6 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten[2] en artikel 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie[3]. Het is niet expliciet in de Nederlandse grondwet opgenomen, al verbiedt artikel 114 wel de oplegging van de doodstraf.