Hoofdmenu openen

ROC Zadkine

school in Rotterdam, Nederland

ROC Zadkine, voorheen het Zadkine College, is een regionaal opleidingencentrum (ROC) voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Rijnmond in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

GeschiedenisBewerken

Het ROC is in de jaren 90 van de 20e eeuw ontstaan tijdens de grote fusiegolven in het middelbaar beroepsonderwijs, bekend als de STC-operatie, een verwijzing naar de Beleidsnota Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie (STC). Een groot aantal traditionele middelbare beroepsopleidingen werd in een aantal stappen onder één bestuur samengevoegd.

Binnen het ROC Zadkine zijn met name de oorspronkelijk openbare scholen verenigd. Het andere ROC in Rotterdam, het Albeda College, verenigt met name opleidingen met een van oorsprong christelijke signatuur. Beide ROC's werken wel samen: zo hebben zij hun vavo-opleidingen ondergebracht in een nieuw instituut, het Vavo Rijnmond College.

Naast de beroepsvorming zijn sport, cultuur, vertrouwen en ethiek onderdeel van het lesprogramma. De school biedt ook onderdak aan een popacademie. Dit is de oudste mbo-opleiding in Nederland op dit gebied.

Sinds 1995 maakt ook de Vakschool Schoonhoven, de voormalige Zilverschool, deel uit van ROC Zadkine.

ZadkineBewerken

Zadkine ontleent zijn naam aan de beeldhouwer Ossip Zadkine. Met de keuze voor deze naam sloot de school aan bij de grote naamsbekendheid die de kunstenaar in Rotterdam en daarbuiten geniet.

Externe linksBewerken