Hoofdmenu openen

Een röntgenbron is een apparaat dat energie omzet in röntgenstraling, of een natuurlijke bron van röntgenstraling.

Röntgenstraling heeft een energie van 0,5 tot zo'n 200 keV. Deze straling wordt opgewekt in een vacuümbuis, waarin een grote spanning tussen de anode en kathode wordt aangelegd. De spanningen die daarbij gebruikt worden liggen tussen ongeveer 40 kV voor mammografieën tot 125 kV bij onder andere CT-scans. Om het vrijkomen van elektronen in de kathode te vergemakkelijken, wordt deze opgewarmd.

De elektronen worden aangetrokken door de anode en door wisselwerkingsprocessen in de anode, meestal door het compton-effect ontstaan er fotonen die een bepaald energiespectrum hebben die in de buurt ligt van de gewenste energie.
Niet alle straling die door de buis opgewekt wordt is nuttig voor de beeldvorming, terwijl deze wel bijdragen aan de stralenbelasting voor de patiënt. Het te onderzoeken lichaamsdeel zal straling die te weinig energie heeft totaal absorberen en te hoge energie zal door het lichaam passeren zonder deels geabsorbeerd te worden. Er worden daarom altijd filters tussen buis en patiënt gebruikt, om de straling die niet aan de beeldvorming bijdraagt weg te vangen. Hiervoor worden materialen zoals aluminium, koper, wolfraam en rodium gebruikt.

Zie ookBewerken