Hoofdmenu openen

Quid pro quo is een Latijnse uitdrukking en betekent letterlijk "het ene voor het andere".

Deze uitdrukking kan op twee manieren vertaald worden:

  1. Een tegenprestatie: "voor wat, hoort wat".
  2. Een misverstand of persoonsverwisseling.

Gebruik in de Nederlandse rechtsgeleerdheidBewerken

Het quid pro quo-beginsel speelt een rol in het verbintenissenrecht en wordt daar ook wel aangeduid met het causabeginsel. De gedachte is dat partijen die een overeenkomst sluiten, daarbij een bepaalde tegenprestatie (quid pro quo) tot doel (causa finalis) hebben. Het beginsel kan gebruikt worden om te motiveren dat men de eigen prestatie niet nakomt, wanneer de andere partij haar verplichtingen ook niet is nagekomen.[1] In het Romeins recht was dat de Exceptio non adimpleti contractus, bij afkorting ook wel 'enac', waarop men zich dan kon beroepen om de eigen verplichting ook op te schorten.

Zie ookBewerken