Pygidium

Een pygidium is de driedelige staart van een trilobiet, een uitgestorven diersoort. Ook het achterste deel van het achterlijf van kevers wordt pygidium genoemd.