Psalm 43

psalm

Psalm 43 is een veelgezongen psalm. Het eerste vers wordt gebruikt in het introïtusgezang van de zondag Judica in de vastentijd. Het vierde vers wordt vaak gebruikt bij de viering van het Heilig Avondmaal. Het is geschreven door de kinderen van Korach. Het lijkt erop dat psalm 43 een vervolg is op psalm 42.[1]

Berijmde PsalmBewerken

 
Psalm 43 (Musée Condé, Chantilly)

Hieronder worden het derde en vierde vers weergegeven in de protestantse psalmberijming van 1773. De psalm is berijmd door het genootschap Laus Deo, Salus Populo. De toonladder is Ionisch.

Zend HEER', Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.
Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.

WetenswaardigheidBewerken

  • Op het graf van 18 verzetsstrijders in Vlaardingen (ook wel genoemd; De Geuzen, bekend van het gedicht De achttien dooden) staat een regel uit Psalm 43:4 Dan ga ik op tot Gods altaren. Dit zongen de geuzen op 13 maart 1941 vlak voor ze op de Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd. Dit weten we door Bill Minco, hij behoorde eerst tot de achttien veroordeelden maar kreeg vanwege zijn jonge leeftijd met nog twee andere een alternatieve straf opgelegd.[2] Mede om deze reden wordt psalm 43 vaak gezongen tijdens de dodenherdenking op 4 mei.

Externe linksBewerken

ReferentiesBewerken