Hoofdmenu openen
Psalm 29 is een lofzang aan Gods macht die zich manifesteert in donder en bliksem.

Psalm 29 is de 29e psalm uit het Boek der Psalmen. Psalm 29 is een lofzang aan Gods macht die zich manifesteert in donder en bliksem. De psalm vertoont grote overeenkomst met oude Kanaänitische teksten, gevonden in Ugarit (ca. 1350-1200 v. Chr.). Vooral in woordgebruik zijn er parallellen met deze niet-Bijbelse teksten te herkennen, maar de voorstelling van een God van donder en de bliksem is ook bekend uit de Kanaänitische literatuur. De tekst is taalkundig moeilijk en levert regelmatig problemen op bij het vertalen.

Soera De Donder in de Koran heeft overeenkomsten met Psalm 29.

JodendomBewerken

In het Jodendom is Psalm 29 een veel gezongen en gereciteerde psalm. Deze psalm komt terug in onder meer de volgende gebeden en gebruiken:

  • Psalm 29 is de zesde paragraaf uit de Kabbalat Shabbat, een Joods gebed.
  • Psalm 29 wordt opgezegd tijdens de Sjachariet (morgengebed) op de Sabbat.
  • Psalm 29 wordt in sommige Joodse gemeenten opgezegd tijdens de derde dag van Sukkot.
  • Vers 11 is een deel van de Berachot.

Berijmde Psalm (1773)Bewerken

Hieronder worden de eerste twee verzen weergegeven in de psalmberijming van 1773. De psalm is berijmd door het genootschap Laus Deo, Salus Populo.

Aardse machten, looft den HEER'!
Geeft den HEERE sterkt' en eer.
Dat de lof van 's Hoogsten Naam,
Aller groten roem beschaam'.
Vorsten, 't voegt u, Hem, in 't midden;
Van Zijn heiligdom t' aanbidden,
't Voegt u, met de Godgetrouwen,
's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen.
's HEEREN stem, op 't hoogst geducht,
Rolt en klatert door de lucht.
Berst, met vreselijk geluid,
Op de grote waatren uit.
Klinkt, met nadruk en vermogen,
Heerlijk uit de hemelbogen.
't Schepsel beeft en staat verwonderd,
Als de God der ere dondert.

Berijmde Psalm (Nieuwe Psalmberijming)Bewerken

Hieronder worden de eerste twee verzen weergegeven in de Nieuwe Psalmberijming.

Hemelingen, buigt u neer,
geeft de HERE kracht en eer,
geeft de HERE heerlijkheid,
looft zijn naam en majesteit.
Looft Hem om zijn grote daden,
dient Hem in uw feestgewaden.
Komt u voor de HERE buigen,
hulde aan uw God betuigen.
Machtig is des HEREN stem,
wateren weerkaatsen hem.
Door de God der heerlijkheid
klinkt de donder wereldwijd.
Boven het geweld der meren
klinkt de sterke stem des HEREN,
want des HEREN stem is krachtig,
vol van luister, groots en machtig.

Externe linksBewerken