Hoofdmenu openen

De 150 psalmen die in Nederlandse vertalingen van de Bijbel het boek Psalmen vormen, volgen de tekst en nummering van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. In de Septuagint is echter sprake van een extra psalm, psalm 151, die niet in de Tenach is opgenomen. Het is een lied van zeven verzen over Davids overwinning op de Filistijnse reus Goliath. In de Dode Zeerollen is de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst van deze psalm teruggevonden (samen met nog enkele andere, daarvoor nog onbekende psalmen) en heet 11QPs, naar de grotnummer (11) en plaatsnaam (Qumran).

Het opschrift boven de psalm noemt David als de auteur ervan. De betrouwbaarheid van dit opschrift is niet meer te achterhalen, maar de psalm moet in verband met de datering van de Septuagint in elk geval ontstaan zijn vóór de tweede of derde eeuw voor het begin van onze jaartelling.