Gouverneur (België)

commissaris die in België de regeringen vertegenwoordigt
(Doorverwezen vanaf Provinciegouverneur)

Een gouverneur kan in België verschillende functies hebben. Zo staat er aan het hoofd van elke Belgische provincie een provinciegouverneur, maar ook de Nationale Bank van België wordt geleid door een gouverneur. Zij vertegenwoordigen de Belgische regeringen.

Paul Breyne, voormalig gouverneur van West-Vlaanderen (tweede van links), naast Laurent Monsengwo Pasinya
De Koning en Koningin samen met een aantal gouverneurs

In principe zijn gouverneurs politiek neutrale ambtenaren, maar in werkelijkheid wordt bij hun aanstelling rekening gehouden met de partijverhoudingen, wat dikwijls aanleiding geeft tot lange discussies.[1]

Provinciegouverneurs

bewerken

Een provinciegouverneur is in Vlaanderen voorzitter van de deputatie van de provincie en vertegenwoordigt binnen de provincie de federale regering en de gewestregering. Hij of zij is contactpersoon van de provincie, en is in de eerste plaats een ambtenaar en niet een politiek orgaan. Een gouverneur wordt benoemd door de gewestregering. De functie van gouverneur wordt geregeld in de provinciedecreten en vroeger in de provinciewet.

provincie foto gouverneur partij sinds lijst
  Vlaamse provincies   Antwerpen   Cathy Berx CD&V 1 mei 2008 Voorgangers
  Vlaams-Brabant Jan Spooren N-VA 17 juli 2020 Voorgangers
  Limburg Jos Lantmeeters N-VA 17 juli 2020 Voorgangers
  Oost-Vlaanderen   Carina Van Cauter Open Vld 17 juli 2020 Voorgangers
  West-Vlaanderen   Carl Decaluwe CD&V 1 februari 2012 Voorgangers
  Waalse provincies   Waals-Brabant Gilles Mahieu PS 1 oktober 2015 Voorgangers
  Henegouwen   Tommy Leclercq PS 28 maart 2013 Voorgangers
  Luik Hervé Jamar MR 1 oktober 2015 Voorgangers
  Luxemburg   Olivier Schmitz (CdH)* 1 februari 2016 Voorgangers
  Namen Denis Mathen MR 1 januari 2007 Voorgangers

(*) werd door de politieke partij voorgedragen maar is niet noodzakelijk lid van een partij.

In Vlaams-Brabant is er tevens een adjunct van de gouverneur die toeziet op de rechten van de Franstaligen in de Brusselse Rand.

Er is ook een College van Provinciegouverneurs, waarin de tien gouverneurs samenkomen om taalgrensproblemen op te lossen.

Een van de belangrijke functies is het coördineren van het provinciale rampenplan.

Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

bewerken

Het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad heeft sinds het Vlinderakkoord (de zesde staatshervorming) geen gouverneur meer, maar een Hoge Ambtenaar. Van 2016 tot 2021 was Viviane Scholliers de Hoge Ambtenaar,[2] maar na een negatieve evaluatie[3] werd deze opdracht tijdelijk waargenomen door de adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie en Veiligheid Yves Bastaerts.[4] Sinds 1 juli 2021 wordt de functie uitgeoefend door de directeur-generaal van Brussel Preventie en Veiligheid Sophie Lavaux.[5]

Daarnaast is er voor het toezicht op de taalwetgeving een vice-gouverneur.[6]

Hoge Ambtenaar partij sinds
Sophie Lavaux 26 juli 2021[7]
Vicegouverneur partij sinds
Jozef Ostyn (°1966) CD&V 1 augustus 2013[8]

Nationale Bank van België

bewerken

Ook de Nationale Bank van België heeft een door de koning benoemde gouverneur.

gouverneur partij sinds
Pierre Wunsch MR 2 januari 2019

Zie ook

bewerken
bewerken