Provinciedistrict Oudenaarde

Het Belgische provinciedistrict Oudenaarde werd in 2011 opgericht in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011,[1] waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot 2005[2] bestond dit district uit de provinciedistricten Oudenaarde en Ronse. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de twee districten samengevoegd. Dit district maakt deel uit van het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde dat ook sinds 2011 ontstond nadat de arrondissementen Aalst en Oudenaarde tot één kiesarrondissement verenigd werden.

Het district vormt bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde en de kieskantons Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Oudenaarde en Ronse. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur Bewerken

Aalst Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Oost-Vlaanderen Oudenaarde 11 -
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegen­woordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Oost-Vlaanderen Aalst-Oudenaarde Oudenaarde Brakel, Horebeke
Kruishoutem, Ronse
Oudenaarde
11 -
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Geschiedenis Bewerken

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 6 van de 72 zetels van de provincie Oost-Vlaanderen toegewezen (voorheen 3 voor Oudenaarde en 4 voor Ronse van de 84 voor de hele provincie). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 Bewerken

Partij of kartel 1961 1965 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[3] 2006[4] 2012[5]
Stemmen     |     Zetels % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 6
CVP1/CD&V-N-VA2/CD&V3 53,771 2 48,111 2 45,921 2 46,031 2 43,101 2 44,311 3 43,841 2 36,561 2 37,991 2 34,971 2 33,361 1 38,811 2 34,851 2 32,842 1 22,313 2
Liberale1/PVV2/VLD3/Open Vld4 22,921 24,092 1 22,992 1 24,842 1 27,612 1 31,332 1 35,782 2 35,132 2 32,542 1 33,252 1 32,052 2 30,973 1 35,303 1 32,863 2 27,364 2
Socialist1/BSP2/SP3/sp.a-spirit4/sp.a5 20,111 1 20,252 1 20,562 1 18,862 1 17,582 1 15,202 0 13,802 0 14,923 0 17,263 1 18,873 1 18,143 1 14,193 0 10,213 0 11,654 0 11,835 0
Agalev1/Groen!2/Groen3 - - - - - - - 3,001 0 5,281 0 6,071 0 7,281 0 6,271 0 7,921 0 8,172 0 7,663 0
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 - - - - - - - 0,771 0 0,851 0 1,041 0 4,301 0 4,951 0 8,471 0 14,472 0 7,022 0
PVDA1/PVDA+2 - - - - - - - - - - - 0,581 0 0,511 0 - 1,042 0
N-VA - - - - - - - - - - - - - - 21,67 2
Piratenpartij - - - - - - - - - - - - - - 1,10 0
Volksunie1/VU2/VU&ID3 3,201 0 7,552 0 10,532 0 10,272 0 11,712 0 9,162 0 6,582 0 8,732 0 6,072 0 5,802 0 4,862 0 2,652 0 2,743 0 - -
W.O.W. - - - - - - - - - - - 0,69 0 - - -
Anderen(*) - - - - - - - 0,88 - - - 0,88 - - -
Opkomst 97,01 95,32 94,5 94,84 95 96,20 93,76
Blanco/ongeldig 5,98 7,6 7,95 8,64 8,99 6,97 7,79 6,64 6,77 6,56 7,39 8,77 6,32 5,56 7,11

(*)1985: RAD, 1994: AOV, VVP