Protestants-christelijk

De term protestants-christelijk wordt in Nederland vooral gebruikt binnen de context van het onderwijs. Met deze term worden scholen van protestantse signatuur aangeduid, om het onderscheid te maken met scholen van rooms-katholieke signatuur. Protestants-christelijk en rooms-katholiek onderwijs worden op hun beurt onder de gezamenlijke noemer van bijzonder onderwijs geplaatst, met als tegenhanger het openbaar onderwijs.

Zeker ten tijde van de verzuiling was er sprake van protestantse, katholieke, openbare, lagere en middelbare scholen. Dit onderscheid bestaat in naam vaak nog wel, maar zeker in de grote steden en ook daarbuiten, zijn alle leerlingen overal welkom, ongeacht hun (a)religieuze afkomst.

In plaats van 'protestantse' scholen wordt in de dagelijkse praktijk vaak de term 'christelijke' scholen gebruikt, hetgeen wel te verklaren is uit de (nog tamelijk recente) protestantse dominantie in Nederland.

Behalve in het onderwijs wordt '(protestants-)christelijk' ook gebezigd in andere maatschappelijke segmenten, zoals de politiek, de zorg en het verenigingswezen.

Zie ook bewerken