Programmaminister

Een programmaminister is een minister die een ruimer beleidsveld of samenhangend beleidsprogramma uitvoert, met een eigen portefeuille, maar zonder eigen ministerie.

Nederland bewerken

Tijdens de kabinetsformatie van het Nederlandse kabinet-Balkenende IV was er sprake van om het aantal ministers terug te brengen of om een kernkabinet te vormen. Een beperkt aantal ministers zouden sector-overstijgend moeten werken (beleidssectorbundeling), daarbij ondersteund door een groter aantal staatssecretarissen. Dit voorstel heeft het niet gehaald; wel zijn er twee programma-ministers benoemd. Dit zijn ministers zonder ministerie. Net als ministers zonder portefeuille ressorteren zij onder een ander ministerie; zij hebben echter wel een eigen portefeuille.[bron?]

Deze programmaministers bestrijken een ruimer beleidsveld (programma) en hebben een coördinerende rol.

In kabinet-Balkenende IV waren er twee programmaministers:

In de meeste kabinetten zijn geen programmaministers.