Programmable read-only memory

Programmable read-only memory, acroniem PROM, ofwel programmeerbaar alleen-lezen geheugen, is een vervolgontwikkeling op het ROM-geheugen. Het bood het voordeel van elektrische programmering. Verder heeft het dezelfde eigenschappen als een ROM: de geheugeninhoud blijft bewaard, ook wanneer het apparaat uitstaat. De beperking van eenmalige programmering leidde ertoe dat wisbare geheugens werden ontwikkeld: EPROM en EEPROM.

Een PROM-chip