Profiel natuur en techniek

Natuur en Techniek is een van de 'profielen' (vakkenpakketten) in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. Van de vier profielen is Natuur en Techniek het meest exact. De andere profielen zijn Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij en Natuur & Gezondheid.

VakkenBewerken

Gemeenschappelijk deel
Vak SLU afkorting examinering opmerkingen
havo vwo SE CE
Nederlandse taal en literatuur 400 480 netl   Ja   Ja
Engelse taal en literatuur 360 400 entl   Ja   Ja
moderne vreemde taal 480   Ja   Ja alleen op het atheneum.[1]
Latijnse of Griekse taal en literatuur 600 latl/grtl   Ja   Ja alleen op het gymnasium
maatschappijleer 120 120 maat   Ja   Nee
lichamelijke opvoeding 120 160 lo   Ja   Nee
culturele en kunstzinnige vorming 120 160 ckv   Ja   Nee
klassieke culturele vorming 160 kcv   Ja   Nee alleen op het vwo en in plaats van ckv.
Op het gymnasium verplicht. Op het atheneum ter keuze van de leerling, voor zover de school die keuze aanbiedt.
algemene natuurwetenschappen 120 anw   Ja   Nee alleen op het vwo, sinds 2015 niet meer verplicht
profielwerkstuk 80 80 (pws) nvt nvt
Profielvakken
wiskunde B 360 600 wisB   Ja   Ja
natuurkunde 400 480 nat   Ja   Ja
scheikunde 320 440 schk   Ja   Ja
één vak uit deze profielkeuzevakken
Natuur, Leven en Technologie 320 440 nlt   Ja   Nee Als de school het aanbiedt.
wiskunde D 320 440 wisD   Ja   Nee Als de school het aanbiedt.
informatica 320 440 in   Ja   Nee Als de school het aanbiedt.
biologie 400 480 biol   Ja   Ja
vrij deel
keuze-examenvak 320 440   Ja   Nee [2]
geheel vrij deel 320 480   Ja   Ja Scholen kunnen hun eigen invulling geven, zie hieronder.
godsdienst gds   Ja   Nee
loopbaanoriëntatie en begeleiding nvt nvt
excursie (exc) nvt nvt
leerlingenactiviteiten nvt nvt
extra examenvak   Ja   Ja [2]