Profiel economie en maatschappij

Economie & Maatschappij is een van de 'profielen' (vakkenpakketten) in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. De andere profielen zijn Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

VervolgopleidingBewerken

In theorie is het nuttig om al zo vroeg mogelijk te specialiseren voor een vervolgopleiding of een beroepsrichting. Veel universiteiten of studierichtingen stellen echter geen eisen aan het gekozen profiel, waarschijnlijk omdat men zo veel mogelijk studenten wil hebben. Verwacht mag echter worden dat de keuze van dit profiel nuttig is voor studierichtingen als economie, recht, sociologie, psychologie en bedrijfskunde.

VakkenBewerken

Gemeenschappelijk deel
Vak SLU afkorting examinering opmerkingen
havo vwo SE CE
Nederlandse taal en literatuur 400 480 netl   Ja   Ja
Engelse taal en literatuur 360 400 entl   Ja   Ja
moderne vreemde taal 480   Ja   Ja alleen op het atheneum.[1]
Latijnse of Griekse taal en literatuur 600 latl/grtl   Ja   Ja alleen op het gymnasium
maatschappijleer 120 120 maat   Ja   Nee
lichamelijke opvoeding 120 160 lo   Ja   Nee
culturele en kunstzinnige vorming 120 160 ckv   Ja   Nee
klassieke culturele vorming 160 kcv   Ja   Nee alleen op het vwo en in plaats van ckv.
Op het gymnasium verplicht. Op het atheneum ter keuze van de leerling, voor zover de school die keuze aanbiedt.
algemene natuurwetenschappen 120 anw   Ja   Nee alleen op het vwo, sinds 2015 niet meer verplicht
profielwerkstuk 80 80 (pws) nvt nvt
Profielvakken
wiskunde A of B 320/360 520/600 wisA/wisB   Ja   Ja op sommige scholen kan niet tussen wiskunde A of B gekozen worden.
economie 400 480 econ   Ja   Ja
geschiedenis 320 440 ges   Ja   Ja
één vak uit deze profielkeuzevakken
bedrijfseconomie 320 440 be   Ja   Ja
aardrijkskunde 320 440 ak   Ja   Ja
maatschappijwetenschappen 320 440 maw   Ja   Ja
moderne vreemde taal 400 480   Ja   Ja [1]


vrij deel
keuze-examenvak 320 440   Ja   Nee [2]
geheel vrij deel 320 480   Ja   Ja Scholen kunnen hun eigen invulling geven, zie hieronder.
godsdienst gds   Ja   Nee
loopbaanoriëntatie en begeleiding nvt nvt
excursie (exc) nvt nvt
leerlingenactiviteiten nvt nvt
extra examenvak   Ja   Ja [2]