Profiel cultuur en maatschappij

vakkenpakket voor tweede fase havo en vwo

Cultuur & Maatschappij is een van de 'profielen' (vakkenpakketten) in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. Cultuur en Maatschappij is het minst exacte profiel. De andere profielen zijn Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

DoelBewerken

Doel is om voor te sorteren voor het vervolg van de persoonlijke carrière en belangstelling. Veel studierichtingen nemen om commerciële redenen leerlingen aan van alle richtingen. Enkele studierichtingen eisen echter een bepaald profiel.

VakkenBewerken

Gemeenschappelijk deel
Vak SLU afkorting examinering opmerkingen
havo vwo SE CE
Nederlandse taal en literatuur 400 480 netl   Ja   Ja
Engelse taal en literatuur 360 400 entl   Ja   Ja
moderne vreemde taal 480   Ja   Ja alleen op het atheneum.[1]
Latijnse of Griekse taal en literatuur 600 latl/grtl   Ja   Ja alleen op het gymnasium
maatschappijleer 120 120 maat   Ja   Nee
lichamelijke opvoeding 120 160 lo   Ja   Nee
culturele en kunstzinnige vorming 120 160 ckv   Ja   Nee
klassieke culturele vorming 160 kcv   Ja   Nee alleen op het vwo en in plaats van ckv.
Op het gymnasium verplicht. Op het atheneum ter keuze van de leerling, voor zover de school die keuze aanbiedt.
algemene natuurwetenschappen 120 anw   Ja   Nee alleen op het vwo, sinds 2015 niet meer verplicht
profielwerkstuk 80 80 (pws) nvt nvt
Profielvakken
wiskunde C of A (B hangt af van de school) [2] 480/520/600 wisC/wisA/wisB   Ja   Ja Alleen op VWO
geschiedenis 320 480 ges   Ja   Ja
moderne vreemde taal 400   Ja   Ja [1] Alleen op HAVO
Profielkeuzevakken
één vak uit het maatschappijdeel
aardrijkskunde 320 440 ak   Ja   Ja
maatschappijwetenschappen 320 440 maw   Ja   Ja
economie 400 480 econ   Ja   Ja
één vak uit het cultuurdeel
muziek (oude stijl) 320 480 mu   Ja   Ja
kunst (beeldende vormgeving) 320 480 kubv   Ja   Ja kunstvak[3]
kunst (muziek) 320 480 kumu   Ja   Ja kunstvak[3]
kunst (drama) 320 480 kudr   Ja   Ja kunstvak[3]
kunst (dans) 320 480 kuda   Ja   Ja kunstvak[3]
filosofie 320 480 fi   Ja   Ja
moderne vreemde taal 400 480   Ja   Ja [1]
Latijnse of Griekse taal en literatuur 600 latl/grtl   Ja   Ja alleen op het vwo
vrij deel
keuze-examenvak 320 440   Ja   Nee [4]
geheel vrij deel 320 480   Ja   Ja Scholen kunnen hun eigen invulling geven, zie hieronder.
godsdienst gds   Ja   Nee
loopbaanoriëntatie en begeleiding nvt nvt
excursie (exc) nvt nvt
leerlingenactiviteiten nvt nvt
extra examenvak   Ja   Ja [4]