Private goederen

Private goederen zijn in de economie gedefinieerd als goederen die uitsluitbaar en rivaliserend zijn. Een privaat goed is tegengesteld aan een collectief goed.

Uitsluitbaar betekent: Sommige consumenten kunnen uitgesloten worden van het gebruik van dit goed (economie). Bijvoorbeeld: Iemand heeft een goed gekocht en beslist zelf wie gebruikmaakt van het goed.

Rivaliserend betekent: Als het goed gebruikt is kan het niet nogmaals of tegelijkertijd geconsumeerd worden door anderen.