Hoofdmenu openen

De term privaatonderwijs, particulier onderwijs, particuliere school of privéonderwijs ziet op een vorm van onderwijs of scholing die door private partijen worden aangeboden. Er is hier een grote markt voor.

OrganisatieBewerken

De meeste instellingen hebben een winstoogmerk, zij hebben rechtsvormen van bv, vereniging of stichting. Het commerciële doel van een particuliere onderwijsinstelling kan in conflict komen met het pedagogische doel. Dit neemt niet weg dat privaatonderwijs, ook bij commerciële instellingen, van hoge kwaliteit kan zijn. In de kunstwereld is het bijvoorbeeld wijdverspreide praktijk, naast een opleiding aan een conservatorium bijvoorbeeld, ook bij een bekend artiest lessen te volgen. De prijs, en wellicht ook de kwaliteit is doorgaans recht evenredig met de reputatie van de leraar.

Particulier onderwijs is pendant van het bekostigde onderwijs door de Overheid. De diploma's kunnen echter erkemd zijn enm dat is ook de bedoeling. Particuliere basisscholen en voortgezet onderwijs worden wel gecontroleerd door de Inspectie voor het Onderwijs. Zij worden minimaal eens per 2 jaar onderzocht door de inspectie.[1]

In Nederland wordt de term particulier onderwijs vooral gebruikt voor het voortgezet onderwijs, maar er zijn inmiddels ook enkele particuliere basisscholen in Nederland. Inschrijvingsgelden liggen tussen de € 2.500 en € 30.000 per jaar, afhankelijk van de school. Dit zijn intussen volkomen geaccepteerde bedragen. Er staat nu eenmaal een ander soort onderwijs tegenover met vaak kleine klassen en individuele aandacht voor de leerling. Vrijwel alle Internationale scholen zijn particuliere scholen.

SchaduwonderwijsBewerken

Naast particuliere scholen bestaan er ook onderwijsinitiatieven die bestaand onderwijs aanvullen of ondersteunen. Er zijn allerlei aanduidingen, zoals bijlessen, remedial teachers, huiswerkbegeleiding, repetitor, hulp bij examenvoorbereiding tot "persoonlijke coaching" tijdens het schooljaar of examenperiodes.

Zie ookBewerken

BelangenbehartigingBewerken

Een belangrijke branche-organisatie voor de aanbieders van particulier onderwijs in Nederland is thans de NRTO, voluit de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Het gaat hier dan om een branchevereniging voor trainen en opleiden. Dit orgaan is opvolger van de eerdere PAEPON (Platform Aangewezen en Erkende Particuliere ONderwijsinstellingen). [2]

NotenBewerken