Hoofdmenu openen

De term privaatonderwijs, particuliere school of privéonderwijs slaat op een vorm van onderwijs of scholing als overeenkomst (tegen betaling) tussen een onderwijsverstrekker (lesgever) en een onderwijszoekende.

Inhoud

StatuutBewerken

Eigenlijk is privaatonderwijs dus een commercieel product. De student (of zijn ouders) betaalt een leraar of een instituut, en krijgt daar vorming, opleiding of scholing voor in de plaats.

Vanuit het standpunt van de onderwijsverstrekker is vaak winstbejag belangrijker dan pedagogische bekommernis. Dit neemt niet weg dat privaatonderwijs van hoge kwaliteit kan zijn. In de kunstwereld is het bijvoorbeeld wijdverspreide praktijk, naast een opleiding aan een conservatorium bijvoorbeeld, ook bij een bekend artiest lessen te volgen. De prijs, en wellicht ook de kwaliteit is doorgaans recht evenredig met de reputatie van de leraar.

Veel privaatonderwijs is niet erkend of gesubsidieerd door de overheid. Deze diploma's worden ook niet door het Ministerie van Onderwijs gevaloriseerd. Dat belet niet dat sommige diploma's van private scholen een goede reputatie kunnen hebben, en in artistieke, commerciële of industriële kringen hoog aangeschreven staan. In andere gevallen kan het gewoon oplichterij zijn, bij gebrek aan controle door het onderwijsministerie. Private basisscholen en voortgezet onderwijs worden wel gecontroleerd door de Inspectie voor het Onderwijs. Zij worden minimaal eens per 2 jaar onderzocht door de inspectie.[1]

In Nederland wordt de term particuliere school vooral gebruikt voor het voortgezet onderwijs, maar er zijn inmiddels ook enkele particuliere basisscholen in Nederland. Inschrijvingsgelden liggen tussen de € 2.500 en € 30.000, afhankelijk van de school. Vrijwel alle Internationale scholen zijn particuliere scholen.

SchaduwonderwijsBewerken

Naast private scholen bestaan er ook onderwijsinitiatieven die tegen betaling bestaand onderwijs aanvullen of ondersteunen. Een waaier van bijlessen, remedial teachers, huiswerkbegeleiding, hulp bij examenvoorbereiding tot "persoonlijke coaching" tijdens het schooljaar of examenperiodes.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken

NotenBewerken