Prijs voor Meesterschap

vijfjaarlijkse prijs afwisselend toegekend aan een historicus (geschied- en oudheidkunde), een schrijver (schone letteren) of een taal/letterkundige voor bewezen meesterschap.Ingesteld in 1920 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

De Prijs voor Meesterschap is een vijfjaarlijkse prijs die afwisselend wordt toegekend aan een historicus (geschied- en oudheidkunde), een schrijver (schone letteren) en een taal/letterkundige voor in de loop van de tijd bewezen meesterschap. De prijs werd in 1920 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

GelauwerdenBewerken

Externe linkBewerken