Ultima voor Algemene Culturele Verdienste

De Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste, sinds 2016 Ultima voor Algemene Culturele Verdienste is een van de Cultuurprijzen die jaarlijks door de Vlaamse Gemeenschap worden toegekend. De prijs werd in 2003 ingesteld door Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden, cultuur, jeugd en ambtenarenzaken, Paul Van Grembergen. De winnaar ontvangt 20.000 euro en een bronzen beeldje 'La ultima isla' van Philip Aguirre.

De prijs wordt toegekend voor prestaties tijdens een loopbaan, een integraal oeuvre of een verdienste voor het brede culturele veld gedurende meerdere jaren. Hij verving de vijfjaarlijkse staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan, die zich beperkte tot het bekronen van een schrijverscarrière. De eerste prijs voor Algemene Culturele Verdienste van 2003 werd uitgereikt op 1 maart 2004.

Laureaten

bewerken
bewerken